Przejdź do treści głównej

Dział Digitalizacji

Informacje o Dziale Digitalizacji

Przewiń w dół

O Dziale Digitalizacji

Dział Digitalizacji został powołany w 2016 w celu organizacji i prowadzenia dokumentacji naukowej zbiorów w formacie cyfrowym oraz udostępniania wytworzonych zasobów za pośrednictwem Internetu.

Dział odpowiada za repozytorium cyfrowe Muzeum oraz zarządza stronami dziedzictwo-gdansk.pl i relacje.dziedzictwo-gdansk.pl. Prowadzi dodatkowo archiwum negatywów i wglądówek (dokumentacja pracowni fotograficznej funkcjonującej dawniej w ramach Muzeum). 

Dział prowadzi ponadto sprawy związane ze sprzedażą wizerunków muzealiów oraz udzielaniem licencji.  

Kontakt:

 

Jerzy W. Wołodźko, kierownik
j.wolodzko(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 789 449 679

Hubert Kotarski, zastępca kierownika
h.kotarski(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 789 449 646

Ewa Grela, fotograf  
e.grela(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 789 449 676

Agata Włodarczak  specjalista ds. opracowywania metadanych
a.wlodarczak(at)muzeumgdansk.pl

Ostatnia aktualizacja : 15.02.2019 11:12
Autor treści : h.kotarski

Digitalizacja w Muzeum Gdańska

Strategia cyfrowa 2016-2018

Digitalizacja

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego określane angielskim terminem re-use, jest kluczowym elementem strategii cyfrowej MHMG. Muzeum dąży do jak najszerszego udostępniania zasobów cyfrowych w celu przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wzrostu zadowolenia obywateli i rozwoju gospodarczego.

Poza stroną główną instytucji, muzeum będzie również dążyło do publikowania zbiorów w portalach krajowych i europejskich agregujących zbiory dziedzictwa kulturowego, w tym co najmniej na portalu Europeana.

Muzeum jest zainteresowane udziałem w krajowych i międzynarodowych projektach, których celem jest upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, tak materialnym jak i niematerialnym.

Digitalizacja realizowana jest z uwzględnieniem następujących zasad:

 • COPE - Stwórz Raz, Publikuj Wszędzie (ang. Create Once, Publish Everywhere)
 • Udostępnianie metadanych zgodnie z metodą Linked Data (Dane Powiązane) oraz gdy będzie prawnie taka możliwość Linked Open Data (Otwarte Dane Powiązane)
 • Tworzenia plików wzorcowych w najwyższym natywnym formacie aparatu (tzw. RAW)

 

Powołany w 2016 roku Dział Digitalizacji realizuje strategię cyfrową na lata 2016-2018. Kierunek rozwoju ujęto w cele zgodnie z metodyką SMART. Są to:

 1. Wysoka jakość udostępnionych zasobów cyfrowych online, skutkująca zwiększonym zainteresowaniem użytkowników Internetu.
 2. Rozwój w obszarze digitalizacji mający zapewnić muzeum miejsce wśród wiodących instytucji w kraju w zakresie dokumentacji cyfrowej i udostępniania. Osiągniecie celu ma przyczynić się do zwiększenia roli muzeum w sektorze kultury, poprzez zapewnienie wysokiej jakości udostępnianych zasobów i uwzględnienie potrzeb użytkowników. Dzięki nabytemu doświadczeniu i kompetencjom kadry, muzeum powinno zaangażować się w prace sektora w zakresie opracowania najlepszych praktyk czy wytycznych dla digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych.
 3. Znacząc wzrost rozpoznawalności muzeum w regionie i kraju. Osiągnięcie celu ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności muzeum przez obywateli w kraju, jak również specjalistów sektora kultury, w tym zwłaszcza muzeów. Pośrednią korzyść ma stanowić zwiększenie zaangażowania w projekty krajowe i europejskie z zakresu digitalizacji.

Zrealizowane cele mają zapewnić mierzalne efekty:

Efekty:

 1. Udostępnione zasoby online (co najmniej 2000 obiektów).
 2. Rozbudowana infrastruktura (studio fotografii cyfrowej, repozytorium cyfrowe, strona do publikowania zbiorów muzeum).
 3. Nabyte umiejętności i zbudowane kompetencje kadry (szkolenia, warsztaty, stosowanie dobrych praktyk).
 4. Zapewniona efektywność i jakość wytwarzanych zasobów cyfrowych (procedury digitalizacji i monitoring workflow, ewaluacja wyników).

Zadania:

 1. Inwestycje (przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji)
 2. Szkolenia (przeprowadzenie szkoleń)
 3. Procedury (stworzenie i wdrożenie procedur)
 4. Digitalizacja (selekcja zbiorów i przeprowadzenie digitalizacji)
 5. Udostępnienie (udostępnienie cyfrowych zasobów online)

Potrzeby:

 1. Środki (finansowanie zadań)
 2. Regulacje wewnętrzne (organizacja pracy i rozpoczęcie procesu digitalizacji)

Realizacja: do końca 2018 roku.

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 14:58
Fragment treści standardu KAPER

Standard nazewnictwa i katalogowania plików dokumentacji wizualnej zbiorów muzealnych KAPER

Standard przeznaczony jest do opisu plików graficznych 2D dokumentujących zbiory muzeum. Powstał na potrzeby Muzeum Gdańska w 2016 roku, przy czym został opisany w sposób umożliwiający zaadaptowanie do potrzeb innych muzeów oraz do implementacji w systemach zarządzania zasobami cyfrowymi w zakresie plików graficznych (ang. DAM).

Nazwa standardu jest akronimem głównych kategorii: Konserwacja, Archiwum, Publikacja, Ewidencja, Reportaż, pozwalających określać dedykowany obszar zastosowania plików.

Standard opisuje strukturę katalogowania danych w wariancie bez wykorzystania jakiegokolwiek specjalistycznego systemu informatycznego, przeznaczonego do zarządzania multimediami (ang. DAM). Dzięki temu może być zaadaptowane również przez najmniejsze muzea nie posiadające budżetu i kompetencji do zakupu i zarządzania wyspecjalizowanym systemem.
Standard nie obejmuje zagadnień wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizowania. W tym zakresie należy stosować praktyki zalecane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz normy branżowe ISO.
Standard udostępniony jest na zasadach Creative Commons 3.0, Uznanie Autorstwa i Użycie Niekomercyjne (CC 3.0 BY NC). W przypadku modyfikacji należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to nowa wersja standardu przez nadanie nowej nazwy.

Standard jest wdrożony i rozwijany w Muzeum Gdańska. 

 

Standard nazewnictwa i katalogowania plików dokumentacji wizualnej zbiorów muzealnych KAPER można pobrać poniżej:

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 15:00

"DigiMuz"

Międzymuzealna Grupa do spraw Digitalizacji

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska współtworzy, od chwili jej zainicjowania w 2008 roku,  Międzymuzealną Grupę do spraw Digitalizacji DigiMuz. W skład grupy wchodzą od 2016 roku następujące muzea:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Gdańska

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

 

Jest to jedyna regionalna sieć współpracy mająca na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie digitalizacji w Polsce. Obecne obszary aktywności to: kontrola słownictwa, zarządzanie procesem digitalizacji, dokumentacja fotograficzna muzealiów.

Dział Digitalizacji Muzeum Gdańska reprezentuje Muzeum Gdańska w Międzymuzealnej Grupie do spraw Digitalizacji DigiMuz.

Więcej informacji o działalności Międzymuzealnej Grupy do spraw Digitalizacji znajduje się tutaj

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 14:55

Zrealizowane działania w oparciu o środki zewnętrzne

Projekty digitalizacji

Dotychczas Muzeum zrealizowało następujące działania w oparciu o fundusze krajowe:

Dotacja celowa na budowę wyposażenie pracowni digitalizacji udzielona przez Gminę Miasta Gdańska (2016)

Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – Digitalizacja zbiorów MHMG” zrealizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2016)

Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – etap II - Digitalizacja zbiorów MHMG” zrealizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2017)

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 11:52

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje