Przejdź do treści głównej

Sprzedaż zdjęć

Sprzedaż zdjęć

Muzeum Gdańska posiada jedną z największych kolekcji dokumentów, fotografii, rycin oraz malarstwa związanych z historią miasta. Oferujemy Państwu możliwość zakupu skanów, zdjęć oraz reprodukcji materiałów z zasobów Muzeum.


Sprzedaży podlegają pliki cyfrowe obiektów:

  • co do których Muzeum posiada majątkowe prawa autorskie (umowa licencyjna)
  • o wielkości przekraczającej udostępnioną za pośrednictwem portalu prezentującego zbiory muzeum (www.dziedzictwo-gdansk.pl), gdzie jest możliwość nabycia plików online bez konieczności kontaktu z pracownikami Muzeum (umowa udostępnienia)
  • które dotychczas nie zostały zdigitalizowane (umowa udostępnienia)

Muzeum nie prowadzi sprzedaży zdjęć/skanów czy reprodukcji obiektów, co których muzeum nie posiada odpowiednich praw autorskich lub, co do których zachodzi wątpliwość, czy prawa te zostały właściwie przypisane.

Cena za przygotowanie pliku do udostępnienia oraz udostępnienie, zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe, wynosi 100 złotych netto.

W przypadku konieczności wykonania fotografii, koszt przygotowania obiektu, wykonania fotografii, jej przygotowania i udostępnienia wynosi 200 złotych netto.

Przy większej liczbie zamawianych zdjęć istnieje możliwość negocjacji kwot.


Zniżki i zwolnienia z opłat:

  • Pracownikom naukowym oraz studentom udziela się zniżki w wysokości do 50% za usługi świadczone w związku z pracami badawczymi.
  • Za pracowników naukowych uważa się absolwentów wyższych uczelni, którzy w zgłoszeniu zadeklarowali cel naukowy i podali temat pracy.
  • Dyrektor Muzeum może uznać osobę, która legitymuje się dorobkiem pisarskim i prowadzi poszukiwania o charakterze naukowym, za spełniającą warunki do korzystania z ulgi przysługującej pracownikom naukowym.
  • Dyrektor Muzeum może obniżyć wysokość cen za usługi lub odstąpić od wymagania zapłaty należności zgodnie z art. 25 Ustawy o muzeach z dn. 21 listopada 1996r. z późn. zmianami. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007r.).
  • Przy zamówieniach przekraczających 20 szt. zdjęć w technice cyfrowej przyznaje się zniżkę w wysokości 10% od ceny zamówienia.

Dane kontaktowe do Działu Digitalizacji.

Ostatnia aktualizacja : 31.05.2021 10:22
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje