Przejdź do treści głównej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu muzeumgdansk.pl

Muzeum Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Gdańska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki .pdf, filmy, prezentacje PowerPoint
 • na niektórych podstronach mogą pojawiać się problemy z kontrastem

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu dostępności cyfrowej, przeprowadzonego przez firmę Altix.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Andrzej Gierszewski
.
  E-mail: a.gierszewski@muzeumgdansk.pl
  Telefon: 512418751

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum Gdańska składa się z 10 oddziałów, w tym:

Pięciu oddziałów obsługujących ruch zwiedzających przez cały rok kalendarzowy, tj.:

 • Ratusza Głównego Miasta Gdańska (z częstymi wyjątkami na wydarzenia organizowane przez inne podmioty)
 • Dworu Artusa (z częstymi wyjątkami na wydarzenia organizowane przez inne podmioty)
 • Domu Uphagena
 • Muzeum Bursztynu
 • Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Trzech oddziałów czynnych w letnim sezonie turystycznym, tj.:

 • Kuźni Wodnej w Oliwie
 • Wartowni nr 1 na Westerplatte
 • Muzeum Nauki Gdańskiej

Dwóch oddziałów w budowie, albo zamkniętych z powodu prac organizacyjnych, tj.:

 • Twierdzy Wisłoujście
 • Muzeum Gdańska (w organizacji)


Muzeum Bursztynu

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia
 • wejście wolne od barier znajduje się z drugiej strony budynku, od strony Domu Młynarza. Ze Skweru Heweliusza do Wielkiego Młyna prowadzi niski podjazd
 • obiekt jest w pełni przystosowany do przyjmowania zwiedzających z ograniczeniami ruchu
 • na każdym poziom można dostać się za pomocą windy
 • korytarze i przejścia są wystarczająco szerokie, aby swobodnie manewrować wózkiem
 • część wystaw jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku. Ze względu na ograniczenia w związku z pandemią Covid-19 nie wszystkie udogodnienia są obecnie dostępne
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 200 metrów od obiektu (ok. 90 miejsc).
 • jedno ze stanowisk kasowych jest wyposażone w pętlę indukcyjną


Ratusz Głównego Miasta

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia
 • główne wejście: ul. Długa 46/47
 • wejście dla osób chcących skorzystać z windy: ul. Piwna 35/37
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników
 • oddział wyposażony jest windę, dowożącą osoby na wszystkie poziomy sal wystawowych. Przyciski windzie opisane są alfabetem Braille’a. Podawany jest również komunikat głosowy w języku polskim. Winda nie dojeżdża na punkt widokowy
 • toalety dla osób z niepełnosprawnościami mieszczą się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Wejście znajduje się na łącznikach komunikacyjnych, na trasie winda – sala wystawowa
 • większość sal wystawowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Osoby poruszające się na wózkach, proszone są o zgłoszenie chęci zwiedzenia Ratusza z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (jeden dzień roboczy)
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających)
 • między poszczególnymi salami występują progi i nierówności poziomów
 • w oddziale dostępne są dwie szatnie (Galeria Palowa – zawsze czynna, Sień Niska - czynna podczas wydarzeń specjalnych). W Galerii Palowa znajdują się szafki do przechowywania bagażu. W szatni należy pozostawić większe bagaże oraz plecaki. Wózki dziecięce należy pozostawić na dziedzińcu Ratusza
 • jedno ze stanowisk kasowych jest wyposażone w pętlę indukcyjną
 • w obiekcie dostępny jest defibrylator.


Dwór Artusa

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia
 • główne wejście: Długi Targ 43/44. Na przedproże budynku prowadzi 6 stopni
 • wejście dla osób korzystających z wózków inwalidzkich: z drugiej strony budynku, ul. Chlebnicka 1
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników
 • w kasie Dworu Artusa dostępny jest podręczny przewodnik po obiekcie w alfabecie Braille’a wraz z kartami tyflograficznymi
 • przejście pomiędzy pierwszą a drugą salą jest wąskie, występuje jeden wysoki stopień
 • w budynku dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających
 • oddział wyposażony jest w szatnię oraz szafki do przechowywania bagażu podręcznego.


Dom Uphagena

 • do oddziału prowadzi jedno wejście: znajduje się od ul. Długiej, z poziomu chodnika
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników
 • oddział nie jest wyposażony w windę. Część przejść jest wąska, pomiędzy salami występują progi
 • toalety znajdują się na parterze w pobliżu kasy biletowej. W obiekcie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • na parterze, w pobliżu toalety, dostępna jest szatnia dla zwiedzających.


Muzeum Poczty Polskiej

 • do oddziału prowadzi jedno wejście
 • główne wejście: Plac Obrońców Poczty Polskiej 1
 • do wejścia prowadzi siedem stopni. W tym momencie nie ma w obiekcie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • budynek nie jest wyposażony w windę
 • w obiekcie znajduje się szatnia oraz toaleta. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Muzeum Nauki Gdańskiej

 • do oddziału prowadzi jedno wejście
 • główne wejście: po prawej stronie głównego wejścia do kościoła. Oddział znajduje się w wieży kościoła św. Katarzyny, wejście przez wąską klatkę schodową, o stromych, kręconych schodach (sześćdziesiąt sześć stopni).
 • oddział niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na lokalizację w wieży kościelnej
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 160 metrów od obiektu (ok. 90 miejsc)
 • brak toalety (montaż sanitariatów jest niemożliwy ze względu na usytuowanie oddziału w zabytkowej wieży).


Wartownia Nr 1 na Westerplatte

 • do oddziału prowadzi jedno wejście
 • budynek nie jest dostosowany do zwiedzania przez osoby poruszające się na wózkach. Ze względu na pierwotną funkcję – obronną – przejścia są bardzo wąskie (ok. 60 cm). Do budynku prowadzi sześć stopni, brak podjazdu
 • oddział nie posiada parkingu dla zwiedzających. Najbliższy oddalony jest od obiektu o ok. 50 metrów, znajdują się na nim dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek jest jednopoziomowy
 • w budynku nie ma toalety ani szatni. Najbliższa toaleta dostępna jest sezonowo (w okresie letnim, toaleta przenośna znajduje się na terenie półwyspu).


Kuźnia Wodna w Oliwie

 • do obiektu prowadzi jedno wejście
 • w obiekcie brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • w odległości około 60 m od budynku znajduje się parking
 • zejście do warsztatów prowadzi po stromych schodach
 • w budynku nie ma szatni, sezonowo instalowana jest toaleta przenośna
 • nawierzchnia wokół obiektu i w środku jest nierówna, może być śliska.


Twierdza Wisłoujście

  oddział nieczynny ze względu na prace remontowo-budowlane


Inne informacje i oświadczenia

 • W oddziałach muzeum, ze względu na ich zabytkowy charakter i obecności na obszarach Pomników Historii RP pod ścisłym nadzorem organów konserwatorskich, nie można wprowadzić rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym (np. wind, podjazdów, etc.) bez głębokiej ingerencji w substancję zabytkową, bądź z naruszeniem zasad organizacji ruchu drogowego.

 • Do wszystkich obiektów można wejść z psem przewodnikiem/psem asystującym. Specyfika niektórych obiektów może utrudniać pracę psa asystenta. W razie wątpliwości, zalecamy przed wizytą skontaktowanie się z naszym koordynatorem ds. dostępności.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje