Przejdź do treści głównej

Praktyki

Praktyki w Muzeum Gdańska

Praktyki studenckie w Muzeum Gdańska

Zapraszamy do odbywania praktyk studenckich w Muzeum Gdańska.

Studenci kierunków humanistycznych (takich jak: historia, historia sztuki, turystyka i krajoznawstwo, zarządzanie instytucjami kultury i innych) mają możliwość odbywania w Muzeum Gdańska indywidualnych praktyk studenckich przewidzianych programem studiów.

Praktykę student odbywa w jednym z oddziałów Muzeum Gdańska, gdzie poznaje specyfikę pracy i zbiory danego oddziału pod kierunkiem opiekuna praktyki. Część praktyki przeznaczona jest na zapoznanie z innymi oddziałami i działami Muzeum. W czasie praktyki student włączony jest bieżącą pracę muzealną (opracowanie muzealiów, organizację wystaw, prace nad publikacjami, organizację zajęć edukacyjnych, konferencji, warsztatów itd.). Zawsze staramy się dostosowywać przebieg praktyk do kierunku i etapu studiów. O przyjęciu na praktykę decyduje liczba miejsc w danym roku i kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na praktyki jest:

1) złożenie na piśmie podania o odbycie praktyk skierowanego do dyrektora Muzeum Gdańska prof. UG dr. hab. Waldemara Ossowskiego. W podaniu należy zamieścić: dane osobowe, telefon i email, nazwę uczelni, rok i kierunek studiów, wymiar godzinowy praktyki wg programu studiów, preferowany przez Studentkę/Studenta termin praktyki oraz ewentualnie preferowany oddział lub dział Muzeum Gdańska.

2) Podania rozpatrywane będą przez dyrektora Muzeum Gdańska w porozumieniu z kierownikami oddziałów i działów. Ze względu na terminarz własnych prac Muzeum może zaproponować zmianę terminu praktyki. W razie braku miejsc w preferowanym przez Studentkę/Studenta oddziale lub dziale Muzeum może zaproponować odbycie praktyk w innym oddziale, dziale lub odmówić z powodu braku miejsc.

3) Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, ustaleniu miejsca i terminu praktyk oraz innych szczegółów Studentka/Student dostarcza do Muzeum, co najmniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk, dokument przygotowany przez Uczelnię (dwa egzemplarze), którym może być:

  • umowa o organizacji indywidualnej praktyki studenckiej (jeśli nie istnieje odrębne porozumienie Muzeum-Uczelnia)
  • skierowanie na indywidualną praktykę studencką (jeśli podpisano porozumienie Muzeum-Uczelnia)

Po podpisaniu umowy/porozumienia przez obie strony (Uczelnia i Muzeum) Studentka/Student przystępuje do praktyki.

Wszystkie dokumenty należy składać w Kancelarii Muzeum.

Prosimy brać pod uwagę, że rozpatrzenie podania, dalsze uzgodnienia, a następnie zatwierdzenie umowy może zająć od 2 do 4 tygodni. Prosimy o składanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytania można kierować do koordynatora praktyk studenckich w Muzeum Gdańska, dr Anny Frąckowskiej, a.frackowska@muzeumgdansk.pl, tel. +48 502 814 119

Ostatnia aktualizacja : 27.11.2018 10:49
Autor treści : h.kotarski

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje