Przejdź do treści głównej

Staż

Staż w Dziale Edukacji

Treść ogłoszenia o naborze na staż na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Dział Edukacji Muzeum Gdańska jest partnerem programu „Staże w instytucjach kultury”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Każdego roku organizowane są trzy edycje programu: Wiosenna, Letnia oraz Jesienno-Zimowa.Podstawowe kryteria naboru stażystów:

  • studenci 3 roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów
  • wiek do 30 roku życia
  • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi
  • spełnienie dodatkowych warunków określonych każdorazowo w ofercie udostępnionej w ramach trwającego naboru.

Długość staży:

Tryb realizacji stażu wynika z bezpośrednich ustaleń między stażystą a Muzeum, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Faktyczna długość stażu jest każdorazowo ustalana indywidualnie i uzależniana od możliwości i potrzeb Muzeum oraz od harmonogramu zajęć stażystów w ciągu roku.

W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania.


Zobowiązania Muzeum:

Muzeum udostępnia stanowisko pracy, określa profil stażu (skoncentrowanego na zadaniach problemowych) oraz zapewnia opiekę merytoryczną.

Muzeum wyznacza opiekuna stażu(y), który jest odpowiedzialny za przygotowanie planu stażu i jego ostateczne ustalenie w porozumieniu ze stażystą przed rozpoczęciem stażu. Opiekun stażu ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i przebieg stażu(y) oraz wymianę informacji z Narodowym Centrum Kultury.


Czy staże są płatne?

Nie, stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.


Kto ubezpiecza stażystę?

Staże odbywają się na podstawie porozumień o wolontariacie. Prawne aspekty dotyczące ubezpieczenia stażysty reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Czy stażyści otrzymują potwierdzenie odbycia stażu?

Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów (planu stażu, sprawozdania ze stażu oraz listu rekomendującego). Dokumenty do pobrania możesz znaleźć na stronie koordynatora, Narodowego Centrum Kultury.


Kontakt:

Dodatkowe informacje na temat staży uzyskasz w Dziale Edukacji Muzeum Gdańska:

Monika Kryger, m.kryger@muzeumgdansk.pl, tel. +48 512 418 745.

Ostatnia aktualizacja : 02.06.2021 09:02
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje