Przejdź do treści głównej

Ciała doradcze

Rada Nau­kowa Wydaw­nic­twa Muzeum Gdań­ska

 • dr Syl­wia Bykow­ska – Insty­tut Histo­rii PAN
 • prof. dr hab. Igor Hała­gida – Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego
 • dr Jacek Krieg­se­isen – Insty­tut Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego
 • dr Dariusz Kac­przak – Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie
 • prof. dr hab. Edmund Kizik – Insty­tut Histo­rii PAN, Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego
 • dr hab. Peter Oli­ver Loew – Deut­sches Polen Insti­tut Darm­stadt
 • prof. dr hab. Raimo Pul­lat – Uni­ver­si­tät Tal­linn

Kole­gium Wydaw­ni­cze

 • dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski – redak­tor naczelny Wydaw­nic­twa
 • dr Janusz Dar­gacz – prze­wod­ni­czący Kole­gium
 • dr Anna Frąc­kow­ska – wice­prze­wod­ni­cząca Kole­gium
 • Jerzy Wołodźko – sekre­tarz Kole­gium
 • dr Janusz Mar­sza­lec – Czło­nek Kole­gium
 • dr Ewa Szy­mań­ska – Czło­nek Kole­gium
 • Marek Adam­ko­wicz – Czło­nek Kole­gium
 • Renata Ada­mo­wicz – Czło­nek Kole­gium
 • Iza­bela Jastrzemb­ska-Olkow­ska – Czło­nek Kole­gium
 • Woj­ciech Szy­mań­ski – Czło­nek Kole­gium

 

 

Ostatnia aktualizacja : 02.06.2021 14:04
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje