Przejdź do treści głównej

Ciała doradcze

Rada Nau­kowa Wydaw­nic­twa Muzeum Gdań­ska

 

dr Syl­wia Bykow­ska – Insty­tut Histo­rii PAN

prof. dr hab. Igor Hała­gida – Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

dr Jacek Krieg­se­isen – Insty­tut Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

dr Dariusz Kac­przak – Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie

prof. dr hab. Edmund Kizik – Insty­tut Histo­rii PAN, Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

dr hab. Peter Oli­ver Loew – Deut­sches Polen Insti­tut Darm­stadt

prof. dr hab. Raimo Pul­lat – Uni­ver­si­tät Tal­linn

 

Kole­gium Wydaw­ni­cze


dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski – redak­tor naczelny Wydaw­nic­twa
dr Janusz Dar­gacz – prze­wod­ni­czący Kole­gium
dr Anna Frąc­kow­ska – wice­prze­wod­ni­cząca Kole­gium
Jerzy Wołodźko – sekre­tarz Kole­gium
dr Janusz Mar­sza­lec – Czło­nek Kole­gium
dr Ewa Szy­mań­ska – Czło­nek Kole­gium
Marek Adam­ko­wicz – Czło­nek Kole­gium
Renata Ada­mo­wicz – Czło­nek Kole­gium
Iza­bela Jastrzemb­ska-Olkow­ska – Czło­nek Kole­gium
Woj­ciech Szy­mań­ski – Czło­nek Kole­gium

 

 

Ostatnia aktualizacja : 01.06.2020 14:24
Autor treści : Andrzej Gierszewski

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje