Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Czwartki w Muzeum Gdańska (99)

Przewiń w dół

Konferencja naukowa o historii Twierdzy Wisłoujście!

Dwa dni z Twierdzą Wisłoujście i jej historią

16 i 17 wrze­śnia 2021 roku w gdań­skim Ratu­szu Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona XVII-wiecz­nej histo­rii Twier­dzy Wisło­uj­ście. W dys­ku­sji weź­mie udział 20 pre­le­gen­tów z kraju i zagra­nicy, któ­rzy przed­sta­wią i omó­wią zagad­nie­nia zwią­zane z arche­olo­gią, histo­rią mor­ską, woj­sko­wo­ści, archi­tek­tury, sztuki oraz spo­łe­czeń­stwa.

Dyskusja panelowa

W czwar­tek, 16 wrze­śnia br., o godz. 17.00 odbę­dzie się dys­ku­sja pane­lowa o przy­szło­ści gdań­skiej for­ty­fi­ka­cji mor­skiej przy­go­to­wana z myślą o miło­śni­kach histo­rii Gdańska.

Transmisja

Wykłady oraz panel dyskusyjny będą otwarte dla publiczności. Transmisja online na profilu gdańskiej Telewizji Senior na serwisie YouTube.

 

konferencje naukowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis?
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Niechciany kompromis?

konferencja o historii Wolnego Miasta Gdańska

Czytaj więcej
Zgłoś się na konferencję!
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Zgłoś się na konferencję!

Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku

Czytaj więcej
Konferencja naukowa on-line
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Konferencja naukowa on-line

Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r.

Czytaj więcej
Miasta "odzyskane"
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Miasta "odzyskane"

sympozjum poświęcone VI tomowi historii Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje