Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Weekend Muzeów 2021

Przewiń w dół

3 wystawy czasowe w 5 oddziałach Muzeum Gdańska

W dniach 15–16 maja zapra­szamy na Noc Muzeów, w zmie­nio­nej for­mule. Tego­roczny Weekend Muzeów z Muzeum Gdań­ska daje moż­li­wość zwie­dze­nia za zło­tówkę pię­ciu wystaw sta­łych w oddzia­łach:

Dla zwie­dza­ją­cych dostępne będą rów­nież wystawy cza­sowe:

Punkt widokowy Ratusza Głównego Miasta będzie dostępny według obowiązujących cen biletów (10 zł i 5 zł).

 

Infor­ma­cje dot. zwiedzania w czasach pandemii COVID-19

 

W poszcze­gól­nych obiek­tach i ich salach wysta­wo­wych obo­wią­zują limity zwie­dzają­cych:

 • Ratusz Głów­nego Mia­sta – 100 osób (łącznie)
  • na niektórych salach może przebywać od 3 do 5 osób
 • Dwór Artusa – 35 osób (łącznie)
  • na niektórych salach może przebywać od 2 do 3 osób
 • Dom Upha­gena – 30 osób (łącznie)
  • z wyłączeniem sal, gdzie może przebywać od 3 do 5 osób
 • Muzeum Poczty Pol­skiej – 20 osób (łącznie)
  • na niektórych salach może przebywać od 2 do 3 osób
 • War­tow­nia nr 1 na Wester­platte – 4 osoby

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Zwie­dza­ją­cych pro­simy o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń pra­cow­ni­ków ochrony i opie­ku­nów sal
 2. Na salach obo­wią­zuje bez­względny obo­wią­zek:
  1. nosze­nia mase­czek
  2. dezyn­fek­cji rąk
  3. zacho­wa­nia dystansu spo­łecz­nego
 3. W przy­padku, gdyby wej­ście do danego oddziału było zamknięte, pro­simy o zacho­wa­nie cier­pli­wo­ści.
  1. Ozna­cza to, że w tej chwili na obiek­cie prze­bywa ilość zwie­dza­ją­cych zgodna z aktu­al­nymi zale­ce­niami sani­tar­nymi.
  2. Jeśli jesteś na Głównym Mieście, to tuż obok Ciebie znajdują się pozostałe oddziały Muzeum Gdańska. Warto je zwiedzić i wrócić ponownie za godzinę.

 

Pamiętaj!

 

 • Choć zwie­dza­nie muzeów jest naj­bez­piecz­niej­szą formą aktyw­no­ści, to nie należy baga­te­li­zo­wać ryzyka trans­mi­sji COVID-19.
 • Przestrzegając wyżej wymienionych informacji dbasz o swoje zdrowie i innych, w tym pracowników naszego Muzeum.

Z góry dziękujemy i do zobaczenia w oddziałach Muzeum Gdańska!:)

 

 

 

 

zwiedzanie

Inne wydarzenia

Tematyczne spacery po Gdańsku
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Tematyczne spacery po Gdańsku

Zapraszamy na zwiedzanie gdańskich zabytków

Czytaj więcej
Wirtualne muzeum
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Wirtualne muzeum

Wnętrza dostępne online całą dobę

Czytaj więcej
Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Westerplatte. Szlak Pamięci
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Westerplatte. Szlak Pamięci

Okryj Pomnik Historii w Gdańsku!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje