Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Weekend Muzeów 2021

Przewiń w dół

3 wystawy czasowe w 5 oddziałach Muzeum Gdańska

W dniach 15–16 maja zapra­szamy na Noc Muzeów, w zmie­nio­nej for­mule. Tego­roczny Weekend Muzeów z Muzeum Gdań­ska daje moż­li­wość zwie­dze­nia za zło­tówkę pię­ciu wystaw sta­łych w oddzia­łach:

Dla zwie­dza­ją­cych dostępne będą rów­nież wystawy cza­sowe:

Punkt widokowy Ratusza Głównego Miasta będzie dostępny według obowiązujących cen biletów (10 zł i 5 zł).

 

Infor­ma­cje dot. zwiedzania w czasach pandemii COVID-19

 

W poszcze­gól­nych obiek­tach i ich salach wysta­wo­wych obo­wią­zują limity zwie­dzają­cych:

 • Ratusz Głów­nego Mia­sta – 100 osób (łącznie)
  • na niektórych salach może przebywać od 3 do 5 osób
 • Dwór Artusa – 35 osób (łącznie)
  • na niektórych salach może przebywać od 2 do 3 osób
 • Dom Upha­gena – 30 osób (łącznie)
  • z wyłączeniem sal, gdzie może przebywać od 3 do 5 osób
 • Muzeum Poczty Pol­skiej – 20 osób (łącznie)
  • na niektórych salach może przebywać od 2 do 3 osób
 • War­tow­nia nr 1 na Wester­platte – 4 osoby

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Zwie­dza­ją­cych pro­simy o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń pra­cow­ni­ków ochrony i opie­ku­nów sal
 2. Na salach obo­wią­zuje bez­względny obo­wią­zek:
  1. nosze­nia mase­czek
  2. dezyn­fek­cji rąk
  3. zacho­wa­nia dystansu spo­łecz­nego
 3. W przy­padku, gdyby wej­ście do danego oddziału było zamknięte, pro­simy o zacho­wa­nie cier­pli­wo­ści.
  1. Ozna­cza to, że w tej chwili na obiek­cie prze­bywa ilość zwie­dza­ją­cych zgodna z aktu­al­nymi zale­ce­niami sani­tar­nymi.
  2. Jeśli jesteś na Głównym Mieście, to tuż obok Ciebie znajdują się pozostałe oddziały Muzeum Gdańska. Warto je zwiedzić i wrócić ponownie za godzinę.

 

Pamiętaj!

 

 • Choć zwie­dza­nie muzeów jest naj­bez­piecz­niej­szą formą aktyw­no­ści, to nie należy baga­te­li­zo­wać ryzyka trans­mi­sji COVID-19.
 • Przestrzegając wyżej wymienionych informacji dbasz o swoje zdrowie i innych, w tym pracowników naszego Muzeum.

Z góry dziękujemy i do zobaczenia w oddziałach Muzeum Gdańska!:)

 

 

 

 

zwiedzanie

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje