Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Co nasze poko­le­nia będą opo­wia­dać o pro­te­stach za 50, za 100 i wię­cej lat? Czy w przyszłości zacho­wają się po nich mate­rialne ślady? Kto ma je zacho­wać? Odpo­wie­dzi na pierw­sze dwa pyta­nia poznamy tylko wtedy, gdy do muzeów tra­fią pamiątki z pro­te­stów prze­kazane przez ich auto­rów do muzeów – skarb­nic naszej wie­dzy o prze­szło­ści i insty­tu­cji chro­nią­cych te świa­dec­twa.

Możemy przy­jąć nie­malże każdy trans­pa­rent, zdję­cie, czy film. Nie ważne jak jest krzy­kliwy, jaka jest jego sty­li­styka, kolorystyka, czy roz­miar. Im wię­cej „świad­ków histo­rii” zosta­nie zabez­pie­czo­nych, tym wię­cej histo­rii nasi potom­ko­wie będą mogli przez nie o nas  opo­wie­dzieć. Gorąco zachę­camy do prze­ka­zy­wa­nia pamią­tek do Muzeum Gdań­ska.

Chęć prze­ka­za­nia pamią­tek z pro­te­stów można zgło­sić mailowo na adres histo­ria­@mu­zeumg­dansk.pl.
 

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Fotografie z Zaspy i Przymorza
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Fotografie z Zaspy i Przymorza

Zbiórka zdjęć do 30 kwietnia br.

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje