Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Zobacz film upamiętniający ofiary Holokaustu

Pre­mie­rowy pokaz filmu upa­mięt­nia­ją­cego tra­giczny los milio­nów Żydów, w tym kilku tysięcy gdańsz­czan żydow­skiego pocho­dze­nia, zamor­do­wa­nych przez nazi­stow­skich opraw­ców w cza­sie II wojny świa­to­wej będzie można obej­rzeć na portalu www.gdansk.pl.

 

W pro­duk­cji filmu wzięli udział akto­rzy Alek­san­dra Cha­ła­daj, Kinga Hor­nik, Kata­rzyna Golecka oraz Marek Brand. Archi­walne filmy doku­men­talne przy­go­to­wał Andrzej Dudziń­ski. Muzykę opra­co­wał Ignacy Jan Wiśniew­ski. Modli­twy („El Male Racha­mim” – modli­twa za zamor­do­wa­nych, i „Kadisz” -modli­twa) prze­tłu­ma­czył i wyko­nał Jakub Skrzyp­czak. Reży­se­rem i auto­rem sce­na­riu­sza jest Marek Brand. W fil­mie wystą­pią rów­nież Alek­san­dra Dul­kie­wicz, pre­zy­dent Gdań­ska oraz Michał Samet, prze­wod­ni­czący Gminy Wyzna­nio­wej Żydow­skiej w Gdań­sku.


W pro­gra­mie wyko­rzy­stano mate­riały i zdję­cia archi­walne z pry­wat­nych zbio­rów kolek­cjo­ner­skich Arnolda Bre­manta, Thiasa van der Ver­hu­iza, Krzysz­tofa Gryn­dera, Samu­ela Maliny, Tho­masa Tenne i Andrzeja Dudziń­skiego.

 

pokazy

Inne wydarzenia

Pokaz filmu Baza 100%
pokazy
pokazy
pokazy

Pokaz filmu Baza 100%

Nowy Port oczami dzieci

Czytaj więcej
Obrońcy Poczty
pokazy
pokazy
pokazy

Obrońcy Poczty

film o Polakach i wrześniu '39

Czytaj więcej
Ostatnie pokazy kucia
pokazy
pokazy
pokazy

Ostatnie pokazy kucia

przed remontem Kuźni Wodnej

Czytaj więcej
Pokaz kucia podków
pokazy
pokazy
pokazy

Pokaz kucia podków

z Józefem Antczakiem z Kadyn w Kuźni Wodnej w Oliwie

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje