Przejdź do treści głównej

Szczegóły

65 zdjęć i 21 lat prezydentury Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz z wizytą u mieszkańców Gdańska po powodzi w 2016, fot. Krzysztof Mystkowski (Kosycarz Foto Press)

Budo­wa­nie wspól­noty. Paweł Ada­mo­wicz i gdańsz­cza­nie

Syl­wetkę Pre­zy­denta i jego rela­cje z gdańsz­cza­nami przed­stawi wystawa ple­ne­rowa przy­go­to­wana z oka­zji Święta Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści. Prze­strzenna insta­la­cja na Dłu­gim Targu w Gdań­sku zosta­nie udo­stęp­niona od 4 czerwca do 9 lipca br.

O 21 latach pre­zy­den­tury śp. Pawła Ada­mo­wi­cza opo­wie 65 zdjęć, wyko­na­nych przez foto­gra­fów w trak­cie ofi­cjal­nych i nie­ofi­cjal­nych spo­tkań Pre­zy­denta Gdań­ska z gdańsz­czan­kami i gdańsz­cza­nami. Poka­zują one nie­zwy­kle ważny, ludzki wymiar spra­wo­wa­nia urzędu publicz­nego. Część zdjęć nie była do tej pory publi­ko­wana.

 

Wer­ni­saż wystawy odbę­dzie się w 20. rocz­nicę wybo­rów z 1989 r., 4 czerwca br., o godz. 16.00 na Dłu­gim Targu.

"Biurko Prezydenta"

W Ratuszu Głównego Miasta Gdańska można zobaczyć pamiątki po Prezydencie Gdańska związane ze sprawowanym urzędem, w tym osobisty kalendarz. "Biurko Prezydenta" to także opowieść o źródłach inspiracji Gdańskiem i jego fenomenem. Wystawa to także możliwość poznania śp. Pawła Adamowicza od strony prywatnej, np. cenionych autorytetów, stosunku do innych ludzi, efektów ich pracy, czy w końcu... stosunku do samego siebie.

Wystawę przygotowała Rodzina, Przyjaciele Prezydenta Gdańska oraz Urząd Miasta Gdańska, który przekazał do Muzeum Gdańska część z pokazywanych eksponatów, np. biurko prezydenta, czy łańcuch zdobiony bursztynem. 

 
Fragment wystawy "Biurko Prezydenta", fot. A. Grabowska (Muzeum Gdańska)

 

 

 

„Biurko Prezydenta”

 

Od kiedy: 28 maja 2019 r.

Zwiedzanie: w godzinach otwarcia Ratusza Głównego Miasta

Wstęp: w cenie biletu do Ratusza Głównego Miasta, bezpłatnie w dzień wolnego zwiedzania

Gdzie: Sala Zimowa, Ratusz Głównego Miasta – Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47

 

Budowanie wspólnoty. Paweł Adamowicz i gdańszczanie

Wystawa plenerowa

 

Kiedy: 4 czerwca – 9 lipca 2019 r.

Gdzie: Długi Targ w Gdańsku

Wstęp: bezpłatny

Wernisaż: 4 czerwca 2019 r., godz. 16:00 w ramach Święta Wolności i Solidarności

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

"szpitalny" fenomen dawnego Gdańska

Czytaj więcej
Dwie bursztynowe wystawy
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dwie bursztynowe wystawy

Zobacz nowości i dzieła Mieczysława Różyckiego. Wystawy prezentują 180 wyrobów biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim.

Czytaj więcej
Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje