Przejdź do treści głównej

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Kontakt:

Dariusz Wysocki

d.wysocki(at)muzeumgdansk.pl 

 

Samo­dzielne Sta­no­wi­sko ds. BHP

Do zadań Samo­dzielnego Sta­no­wi­ska ds. BHP należy w szcze­gól­no­ści:

pro­wa­dze­nie kon­troli warun­ków pracy oraz prze­strze­ga­nia prze­pi­sów i zasad bez­pie­czeń­stwa higieny pracy

reali­za­cja zadań w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami. 

Ostatnia aktualizacja : 23.03.2022 12:08
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje