Przejdź do treści głównej

Dział Wydawnictw

Dział Wydawnictw

Kontakt:

Ewelina Ewertowska, Specjalistka ds. Wydaw­ni­czych

e.ewertowska(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 516 019 949

 

Do zadań Działu Wydaw­nictw należy w szcze­gól­no­ści:

  • udział w kształ­to­wa­niu poli­tyki wydaw­ni­czej Muzeum,
  • koor­dy­na­cja pro­ce­sów wydaw­ni­czych doty­czą­cych publi­ka­cji Muzeum, w tym perio­dy­ków i publi­ka­cji elek­tro­nicz­nych, kon­takty z oso­bami współ­pra­cu­ją­cymi z Muzeum przy reali­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych
  • nad­zór nad przy­go­to­wy­wa­niem i dru­kiem wydaw­nictw muze­al­nych przez wyko­naw­ców zewnętrz­nych,
  • ana­liza rynku dru­kar­skiego oraz rynku usług wydaw­ni­czych.

 

Informacje o publikacjach, zasadach wydawniczych i organizacji pracy Wydawnictwa Muzeum Gdańska znajdują się w zakładce "Publikacje" dostępnej w menu strony.      

Ostatnia aktualizacja : 27.02.2023 16:16
Autor treści : Andrzej Gierszewski

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje