Przejdź do treści głównej

Dział Realizacji Wystaw i Wydarzeń

Dział Realizacji Wystaw i Wydarzeń

Przewiń w dół

Dział Realizacji Wystaw i Wydarzeń

Kontakt:

Grzegorz Jedlicki, kierownik

g.jedlicki(at)muzeumgdansk.pl tel:. + 48 531 068 365 

Agnieszka Barczewska, adiunkt

a.barczewska(at)muzeumgdansk.pl tel:. +48 504 758 393 

 

Do zadań Działu Orga­ni­za­cji Wystaw i Wyda­rzeń należy w szcze­gól­no­ści:

  • pla­no­wa­nie i reali­za­cja prac przy orga­ni­za­cji wystaw i wyda­rzeń,
  • współ­praca z kura­to­rami w zakre­sie reali­zo­wa­nych zadań doty­czą­cych orga­ni­zo­wa­nych wystaw i wyda­rzeń, w tym przede wszyst­kim udział w two­rze­niu kosz­to­ry­sów wystaw i wyda­rzeń,
  • pla­no­wa­nie i reali­za­cja mon­tażu i demon­tażu orga­ni­zo­wa­nych wystaw i wyda­rzeń
  • współ­praca z komór­kami orga­ni­za­cyj­nymi Muzeum w dosko­na­le­niu eks­po­zy­cji sta­łych oraz w reali­za­cji wystaw cza­so­wych w zakre­sie orga­ni­za­cyj­nym i eks­po­zy­cyj­nym,
  • współ­praca z kra­jo­wymi i zagra­nicz­nymi jed­nost­kami muze­al­nymi

 

 

Ostatnia aktualizacja : 02.12.2021 15:39
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje