Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Żywice kopalne w czasie i przestrzeni

Przewiń w dół


Cof­nijmy się kil­ka­dzie­siąt milio­nów lat wstecz… by zro­zu­mieć bogac­two i róż­no­rod­ność teraź­niej­szo­ści!

Dla­czego w przy­ro­dzie wystę­puje tak wiele rodza­jów „bursz­ty­nów”? Dla­czego róż­nią się od sie­bie kolo­rem i kształ­tem? Dla­czego jedne są cenione, a inne nie? Jakie czyn­niki na to wpły­wają?

Na te i inne pyta­nia odpo­wie nad­cho­dzące opro­wa­dza­nie kura­tor­skie „Żywice kopalne w cza­sie i prze­strzeni” poświę­cone wysta­wie cza­so­wej „Bursz­tyny Świata”. 

Spotkanie poprowadzi prof. UG Jacek Szwedo, kie­row­nik Pra­cowni Ento­mo­lo­gii Ewo­lu­cyj­nej i Muzeum Inklu­zji w Bursz­ty­nie z Kate­dry Zoolo­gii Bez­krę­gow­ców i Para­zy­to­lo­gii, Wydziału Bio­lo­gii, Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego.

Wśród zaprezentowanych na wystawie czasowej bursz­ty­nów warto wymie­nić naj­więk­szą na świe­cie bryłę gle­sytu z Suma­try, która waży ponad 70 kilo­gra­mów. Żywica może zostać niebawem wpisana do Księgi Rekor­dów Guin­nessa. Nie mniej cie­kawy jest 50-kilo­gra­mowy okaz żywicy kauri z Nowej Zelan­dii. Jest to kopal, młoda żywica, która powstała mniej niż milion lat temu.

 

 

 

”Żywice kopalne w cza­sie i prze­strzeni”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy?: 21 lutego 2019, godz. 17:00–18:00

Gdzie?: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26

Wstęp: bez­płatny

Pro­wa­dzący: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG

 

Aktu­alny pro­gram wyda­rzeń (luty-marzec 2019): [KLIKNIJ]

Infor­ma­cje o wysta­wie: [KLIKNIJ]

spotkania

Inne wydarzenia

Poza sceną...
spotkania
spotkania
spotkania

Poza sceną...

Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca

Czytaj więcej
Kronika Gdańska, Tom 1
spotkania
spotkania
spotkania

Kronika Gdańska, Tom 1

948 lat historii, 700 stron, 350 ilustracji w promocyjnej cenie!

Czytaj więcej
Kadry Wolności 1989
spotkania
spotkania
spotkania

Kadry Wolności 1989

spotkanie z Chrisem Niedenthalem

Czytaj więcej
Gdańskie Debaty Obywatelskie
spotkania
spotkania
spotkania

Gdańskie Debaty Obywatelskie

Po co nam historia?

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje