Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kronika Gdańska, Tom 1

Przewiń w dół

948 lat historii, 700 stron, 350 ilustracji w promocyjnej cenie!

 

Od wyda­nia pierw­szego tomu Kro­niki Gdań­ska, któ­rej auto­rami są dwaj eme­ry­to­wani pra­cow­nicy muzeum: dr Miro­sław Gliń­ski i dr Jerzy Kukliń­ski, minęło już ponad 20 lat. Przy­go­to­wana wów­czas z oka­zji obcho­dów 1000-lecia Gdań­ska Kro­nika Gdań­ska wzbu­dziła ogromne zain­te­re­so­wa­nie. Szybko też znik­nęła z księ­garń, sta­jąc się towar nie­mal defi­cy­to­wym.

Przez dwie dekady grono zawo­do­wych histo­ry­ków, jak i wielu pasjo­na­tów, odkryło zmieniło dotychczasowe postrzeganie historii miasta uzupełniając je o nowe, nieznane fakty. Zostały one włączone do nowego wydania Kro­niki Gdań­ska poszerzając prezentowaną w niej treść. Zmianie uległa także szata graficzna. Publi­ka­cja jest bogato ilu­stro­wana i posiada ponad 350 zdjęć, gra­fik, repro­duk­cji map oraz doku­men­tów.

 

Podczas spotkania z cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska publikację będzie można nabyć w promocyjnej cenie 65 zł., a później w kasach oddziałów Muzeum Gdańska w 77 zł.

 

Promocja Kroniki Gdańska, Tom I

Czwartki w Muzeum Gdańska

Kiedy: 28 marca 2019 (czwartek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bezpłatny, cena publikacji w promocji 65 zł

spotkania

Inne wydarzenia

Poza sceną...
spotkania
spotkania
spotkania

Poza sceną...

Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca

Czytaj więcej
Kadry Wolności 1989
spotkania
spotkania
spotkania

Kadry Wolności 1989

spotkanie z Chrisem Niedenthalem

Czytaj więcej
Żywice kopalne w czasie i przestrzeni
spotkania
spotkania
spotkania

Żywice kopalne w czasie i przestrzeni


Cof­nijmy się kil­ka­dzie­siąt milio­nów lat wstecz… by zro­zu­mieć bogac­two i róż­no­rod­ność teraź­niej­szo­ści!

Dla­czego w przy­ro­dzie...

Czytaj więcej
Gdańskie Debaty Obywatelskie
spotkania
spotkania
spotkania

Gdańskie Debaty Obywatelskie

Po co nam historia?

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje