Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Westerplatte. Szlak pamięci

Przewiń w dół

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

W ramach lek­cji, poprzez pry­zmat Wester­platte, pod­su­mu­jemy histo­rię Pol­ski i Gdań­ska w XX wieku.

Zaję­cia online mogą mieć dwie formy, tj.:

  • spa­ceru po Wester­platte, pod­czas któ­rego omó­wione zostaną dzieje Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej i jej obrony
  • kon­wer­sa­to­rium, pod­czas któ­rego na pod­sta­wie mate­ria­łów dydak­tycz­nych omó­wione zostaną losy obroń­ców Wester­platte pod­czas II wojny świa­to­wej i w cza­sach PRL

Nie­od­płatne zaję­cia będą odby­wać się od ponie­działku do piątku w godz. 10:00-14:00. Dokładny ter­min, czas trwa­nia lek­cji i komu­ni­ka­tor są uzgad­niane indy­wi­du­al­nie z zain­te­re­so­wa­nymi nauczy­cie­lami.

 

Wester­platte. Szlak Pamięci. Lek­cje online

Kiedy: od ponie­działku do piątku w godz. 10:00-14:00

Dla:

  1. słuchaczy uniwersytetów III wieku;
  2. studentów;
  3. licealistów;
  4. uczniów ostatniach klas szkół pod­sta­wo­wych

Czas zajęć: 45 / 90 minut

Pre­fe­ro­wane komu­ni­ka­tory: Micro­soft Teams / Zoom / inne

Osoba prowadząca zajęcia: Mateusz Jasik

Kontakt: m.jasi­k@mu­zeumg­dansk.pl / 789 449 681

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Miesiąc Seniora
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Miesiąc Seniora

Październikowe spacery z historią oraz dni nieodpłatnego wstępu

Czytaj więcej
Dominikańskie czwartki i soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dominikańskie czwartki i soboty

jesienne spotkania, wykłady i oprowadzania kuratorskie w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”

...bo kultura dawnego Gdańska to również kulinaria.

Czytaj więcej
Odkryj tajemnice van Wordena
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Odkryj tajemnice van Wordena

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje