Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Utwór na carillon i dwie trąbki

Przewiń w dół

konkurs kompozytorski do 11 czerwca 2023

Kon­kurs prze­zna­czony jest dla stu­den­tów klas kom­po­zy­cji pol­skich aka­de­mii muzycz­nych. Przedmio­tem kon­kursu jest skom­po­no­wa­nie utworu na caril­lon i dwie trąbki.

 

Wytyczne kon­kursu znaj­dują się w Regu­la­mi­nie.

For­mu­larz zgło­sze­niowy

 

Prace pro­simy skła­dać drogą mailową na adres: kate­dra­kom­po­zy­cji­@a­muz.gda.pl do 11.06.2023 roku do godziny 23:59.

Temat wia­do­mo­ści: Imię i Nazwi­sko autora – Kon­kurs Kom­po­zy­tor­ski, utwór na caril­lon i dwie trąbki.


Roz­strzy­gnię­cie Kon­kursu nastąpi do 30.06.2023 roku.

Zwy­cię­ska kom­po­zy­cja zosta­nie pra­wy­ko­nana pod­czas Gdań­skiego Festi­walu Caril­lo­no­wego latem 2023 roku.

Ponadto, JM Rek­tor ufun­do­wał nagrodę główną w wynosi 1500 zł brutto dla zwy­cięzcy kon­kursu.


ORGANIZATOR:

Aka­de­mia Muzyczna im. Sta­ni­sława Moniuszki w Gdań­sku

PARTNER:

Muzeum Gdań­ska

PATRON MEDIALNY:

Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej polmic. pl

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje