Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Lux Æterna

Przewiń w dół

Soboty w Muzeum Gdańska

Zapraszamy na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie: „Lux Æterna"

Wystawa foto­gra­ficzna 42 człon­ków Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego pre­zen­tuje doko­na­nia arty­styczne foto­gra­fi­ków zrze­szo­nych w jed­nym z naj­star­szych towa­rzystw foto­gra­ficz­nych w Pol­sce. Tema­tyka jest róż­no­rodna i obej­muje por­trety, akty, abs­trak­cję, doku­men­ta­cję oraz zdję­cia archi­tek­tury i kra­jo­brazu.

 

Zdję­cia zostały wyko­nane w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat. Choć więk­szość z nich została wyko­nana tech­niką cyfrową, obecne są też foto­gramy wyko­nane na mate­ria­łach ana­lo­go­wych, rów­nież w tech­ni­kach spe­cjal­nych. Osobną część wystawy zaj­mują odbitki litowe naświe­tlone i wywo­łane w mokrej ciemni.

 

Kiedy?
2 kwietnia 2022 r. (sobota)


O której?
godz. 11:00


Gdzie?
Dom Uphagena, ul. Długa 12

 

 

Dom Uphagenawystawy czasoweoprowadzanie grupzwiedzanie

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Bursztynowa gra terenowa

Bursztynowa gra terenowa

Zagraj w trakcie Jarmarku Dominikańskiego

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje