Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Jak rozumieć koniec niemieckiego i początek polskiego miasta? Debata z udziałem historyków

W ramach obcho­dów 78. rocz­nicy powrotu Gdań­ska w gra­nice Pol­ski odbę­dzie się debata histo­ry­ków zwią­zana z pamię­cią i zna­cze­niem tego wyda­rze­nia w kon­tek­ście histo­rii kraju oraz jego spo­łe­czeń­stwa.

78 lat temu pod ostrza­łem arty­le­ryj­skim Armii Czer­wo­nej ginął w pło­mie­niach hitle­row­ski Dan­zig. Koń­czyła się bru­natna era w dzie­jach mia­sta, a z nią mia­sto pamie­ta­jące czasy Krzy­ża­ków, pol­skich kró­lów, Pru­sa­ków, Napo­le­ona, patro­nat Ligi Naro­dów, wresz­cie pol­skich patrio­tów giną­cych w Pocz­cie Pol­skiej i Stut­tho­fie. Nowy Gdańsk zaczął powsta­wać tuż po 28 marca 1945 roku, po tym jak żoł­nie­rze Bry­gady Pan­cer­nej im. Boha­te­rów Wester­platte podnie­śli biało-czer­woną flagę nad Dwo­rem Artusa. Gdańsk wra­cał w gra­nice Pol­ski, choć nie była to wolna Pol­ska.

Jak nazwać to, co wyda­rzyło się w marcu 1945 roku w Gdań­sku? Wyzwo­le­niem, powro­tem do Macie­rzy czy nowym znie­wo­le­niem? Jak rozu­mieć i pamię­tać to, co wów­czas się wyda­rzyło?

Udział w deba­cie wezmą prof. Grze­gorz Motyka, prof. Robert Traba. dr Joanna Hytrek-Hry­ciuk oraz dr Jan Dani­luk. Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr Janusz Mar­sza­lec.

 

  • Kiedy: 28 marca 2023 (wtorek), godz. 17.00-18.00
  • Gdzie: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Wejście: przed przedproże od strony ul. Długiej od godz. 16.40
  • Ilość miejsc siedzących: 70
  • Wstęp: wolny

 

 

Ratusz Głównego Miasta

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje