Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nowy cykl koncertów w Dworze Artusa

Mury Dworu Artusa wypełni muzyka! Zapraszamy wszystkich Melomanów na nową serię koncertów w samym sercu Gdańska: Amber Classic. Występ inaugurujący cykl odbędzie się w środę, 8 maja o godz. 19.00. 

 

Vivat Moniuszko! Amber Classic. Koncerty w Dworze Artusa

  • 8 maja (środa), godz. 19.00
  • Dwór Artusa, Długi Targ 43/44
  • Bilety dostępne pod tym linkiem.
  • Rezerwacje grupowe: tel. 796-031-133

 

Vivat Moniuszko! – kon­cert w 205. rocz­nicę uro­dzin autora „Przą­śniczki” to wspa­niała oka­zja do wysłu­cha­nia pereł muzyki pol­skiej. Zabrz­mią nie tylko wyjąt­kowe arie i pie­śni Sta­ni­sława Moniuszki, ale i dzieła wokalne innych twór­ców naszego kraju.

Misją wyda­rze­nia jest pre­zen­ta­cja bogac­twa twór­czo­ści rodzi­mych arty­stów, na co dzień nie­do­stęp­nej w teatrach ope­ro­wych czy salach fil­har­mo­nicz­nych. Dobór reper­tu­aru i tema­tyka wyda­rze­nia mają rów­nież na celu pod­kre­śle­nie postaw pol­skich kom­po­zy­to­rów, któ­rzy odczu­wali nie­zwy­kłą potrzebę two­rze­nia sztuki inspi­ro­wa­nej kul­turą i dzie­dzic­twem narodu.

 

W PROGRAMIE:

Utwory Stanisława Moniuszki:

  • Arie z oper „Straszny dwór”, „Halka”, „Paria”, „Hrabina”, „Flis”
  • Pieśni – m.in. „Znasz-li ten kraj”, „Prząśniczka”, „Dziad i baba”, „Kozak”)

Utwory innych polskich kompozytorów:

  • Fryderyka Chopina – „Życzenie”, „Moja Pieszczotka”, „Pierścień”,
  • Ignacego Jana Paderewskiego – „Polały się łzy”, „Nad wodą wielką i czystą”, „Chłopca mego mi zabrali”,
  • Karola Szymanowskiego – arie i duety z operetki „Loteria na mężów”, pieśni: „Daleko został cały świat”, „Łabędź” czy „Pieśni Kurpiowskie”
  • Ludomira Różyckiego – „Aria Lukrecji” z opery „Beatrix Cenci”, „Rajski ptak”

 

Piękno polskiej muzyki klasycznej ukażą wykonawcy zwią­zani z naj­waż­niej­szymi insty­tu­cjami kul­tury w kraju, m.in. Teatrem Wiel­kim - Operą Naro­dową, Operą Wro­cław­ską, Operą Bał­tycką, Operą Kra­kow­ską, War­szaw­ską Operą Kame­ralną, Teatrem Wiel­kim w Pozna­niu, a także fil­har­mo­niami w kraju i za gra­nicą oraz uczel­niami muzycz­nymi: Aka­de­mią Muzyczną im. S Moniuszki w Gdań­sku czy Aka­de­mią Muzyczną im. I. J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu.

 

WYSTĄPIĄ:

Joanna Nawrot (Giovanna Bianca) - sopran
Karolina Sikora - mezzosopran
Piotr Maciejowski - tenor
Kamil Pękala - baryton 
Anna Mikolon - fortepian 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Wydarzenia - oddziały muzeumDwór Artusakoncerty

Inne wydarzenia

Bursztynowe warsztaty wytchnieniowe

Bursztynowe warsztaty wytchnieniowe

Zrelaksuj się i stwórz własne bursztynowe dzieło

Czytaj więcej
Westerplatte 300

Westerplatte 300

Spacery, gry terenowe, spotkanie z weteranem

Czytaj więcej
''Trzeci wymiar Gdańska''

''Trzeci wymiar Gdańska''

Odkryj Gdańsk w pełnym wymiarze!

Czytaj więcej
Muzycznie w Muzeum

Muzycznie w Muzeum

Koncert uczestników kursu interpretacji muzyki włoskiej prof. Stefano Seghedoni

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje