Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Przewiń w dół

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

W powszech­nej świa­do­mo­ści Andrzej Wajda funk­cjo­nuje jako wybitny reży­ser, autor fil­mów, które przez lata kształ­to­wały naszą świa­do­mość i jeden z twór­ców Pol­skiej Szkoły Fil­mo­wej. W dużo mniej­szym stop­niu pamięta się dziś o jego zna­ko­mi­tym dorobku teatral­nym. Najm­niej znana jest twór­czość rysun­kowa tego arty­sty.

"Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska" to wystawa cza­sowa w Biblio­tece Głów­nej Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego na któ­rej można zoba­czyć ponad 150 rysun­ków i akwa­rel autora "Czło­wieka z żelaza", a także ponad 50 pla­ka­tów jego fil­mów.

Wszyst­kie pre­zen­to­wane prace udo­stęp­niło ze swo­ich zbio­rów Muzeum Sztuki i Tech­niki Japoń­skiej Mang­gha w Kra­ko­wie, zało­żone w 1994 roku z ini­cja­tywy i fun­da­cji Andrzeja Wajdy.

Gdzie: Biblio­teka Główna Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, ul. Wita Stwo­sza 53

Wstęp: nie­od­płatny

Kiedy: do 30 stycz­nia 2022

  • wto­rek – pią­tek w godz. 12.00–17:00
  • sobota w godz. 10.00–15:00

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

CISZA // SILENCE
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

CISZA // SILENCE

Fotoreporterzy Prezydentowi Gdańska  

Czytaj więcej
Odrdzewiacz
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Odrdzewiacz

Głos młodego pokolenia w Galerii Palowej Ratusza Głównomiejskiego

Czytaj więcej
Trendbook 2021
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Trendbook 2021

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Czytaj więcej
Imaginarium
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Imaginarium

Jubileuszowa wystawa prac Tomasza Sętowskiego w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje