Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Przewiń w dół

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

W powszech­nej świa­do­mo­ści Andrzej Wajda funk­cjo­nuje jako wybitny reży­ser, autor fil­mów, które przez lata kształ­to­wały naszą świa­do­mość i jeden z twór­ców Pol­skiej Szkoły Fil­mo­wej. W dużo mniej­szym stop­niu pamięta się dziś o jego zna­ko­mi­tym dorobku teatral­nym. Najm­niej znana jest twór­czość rysun­kowa tego arty­sty.

"Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska" to wystawa cza­sowa w Biblio­tece Głów­nej Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego na któ­rej można zoba­czyć ponad 150 rysun­ków i akwa­rel autora "Czło­wieka z żelaza", a także ponad 50 pla­ka­tów jego fil­mów.

Wszyst­kie pre­zen­to­wane prace udo­stęp­niło ze swo­ich zbio­rów Muzeum Sztuki i Tech­niki Japoń­skiej Mang­gha w Kra­ko­wie, zało­żone w 1994 roku z ini­cja­tywy i fun­da­cji Andrzeja Wajdy.

Gdzie: Biblio­teka Główna Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, ul. Wita Stwo­sza 53

Wstęp: nie­od­płatny

Kiedy: do 30 stycz­nia 2022

  • wto­rek – pią­tek w godz. 12.00–17:00
  • sobota w godz. 10.00–15:00

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej
Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka - wystawa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje