Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Portrety gdańszczan – żołnierzy Armii Krajowej na wystawie plenerowej

W Gdań­sku pozo­stało ich nie wię­cej niż trzy­dzie­stu. Ich życie splo­tło się z Armią Kra­jową. To ostatni spo­śród tysięcy osób, które osie­dliły się w Gdań­sku po wojen­nej zawie­ru­sze. Na wysta­wie przy­bli­żamy syl­wetki osiem­na­stu byłych żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej oraz osób, które choć nie­za­przy­się­żone w Armii Kra­jo­wej, ode­grały dużą rolę w ukształ­to­wa­niu się śro­do­wi­ska wete­ra­nów AK w latach 90. XX wieku.

Na wysta­wie ple­ne­ro­wej przy ul. Gro­bla I zapre­zen­to­wane zostaną por­trety oraz sylwetki:

 • Kry­styny Basiń­skiej
 • Adama Borow­skiego
 • Teresy Cie­siel­skiej
 • Sta­ni­sławy Gła­dysz
 • Jerzego Grzy­wa­cza
 • Wacława Juszko
 • Andrzeja Kaczo­row­skiego
 • Witolda Kaspro­wi­cza
 • Jana Kowal­czysa
 • Joanny Musz­kow­skiej – Pen­son
 • Romana Rakow­skiego
 • Hen­ryka Sawic­kiego
 • Ireny Wer­don
 • Ireny Wypych
 • Ireny Wron­kow­skiej
 • Jerzego Zubrzyc­kiego
 • Zofii Zyg­mun­to­wicz
 • Teresy Żaw­roc­kiej – Wrzoł­ko­wej.

Autorką zdjęć jest znana foto­graf Renata Dąbrow­ska.

Wystawę ple­ne­rową będzie można zoba­czyć do 17 stycz­nia 2022 roku przy ul. Gro­bla I w Gdań­sku.

Wer­ni­saż odbę­dzie się 11 listo­pada 2021 roku w ramach gdań­skich obcho­dów Naro­do­wego Święta Nie­po­dle­gło­ści, o godz. 14.00.

 

Orga­ni­za­tor:

Sto­wa­rzy­sze­nia Kwa­tera Akow­ska na Cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim w Gdań­sku

Współ­praca:

Muzeum Gdań­ska, Urząd Mia­sta w Gdań­sku, Świa­towy Zwią­zek Żoł­nie­rzy AK

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

Czytaj więcej
Trendbook 2021
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Trendbook 2021

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Czytaj więcej
Imaginarium
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Imaginarium

Jubileuszowa wystawa prac Tomasza Sętowskiego w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Od ruin do rusztowań
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Od ruin do rusztowań

wystawa czasowa w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje