Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Portrety gdańszczan – żołnierzy Armii Krajowej na wystawie plenerowej

W Gdań­sku pozo­stało ich nie wię­cej niż trzy­dzie­stu. Ich życie splo­tło się z Armią Kra­jową. To ostatni spo­śród tysięcy osób, które osie­dliły się w Gdań­sku po wojen­nej zawie­ru­sze. Na wysta­wie przy­bli­żamy syl­wetki osiem­na­stu byłych żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej oraz osób, które choć nie­za­przy­się­żone w Armii Kra­jo­wej, ode­grały dużą rolę w ukształ­to­wa­niu się śro­do­wi­ska wete­ra­nów AK w latach 90. XX wieku.

Na wysta­wie ple­ne­ro­wej przy ul. Gro­bla I zapre­zen­to­wane zostaną por­trety oraz sylwetki:

 • Kry­styny Basiń­skiej
 • Adama Borow­skiego
 • Teresy Cie­siel­skiej
 • Sta­ni­sławy Gła­dysz
 • Jerzego Grzy­wa­cza
 • Wacława Juszko
 • Andrzeja Kaczo­row­skiego
 • Witolda Kaspro­wi­cza
 • Jana Kowal­czysa
 • Joanny Musz­kow­skiej – Pen­son
 • Romana Rakow­skiego
 • Hen­ryka Sawic­kiego
 • Ireny Wer­don
 • Ireny Wypych
 • Ireny Wron­kow­skiej
 • Jerzego Zubrzyc­kiego
 • Zofii Zyg­mun­to­wicz
 • Teresy Żaw­roc­kiej – Wrzoł­ko­wej.

Autorką zdjęć jest znana foto­graf Renata Dąbrow­ska.

Wystawę ple­ne­rową będzie można zoba­czyć do 17 stycz­nia 2022 roku przy ul. Gro­bla I w Gdań­sku.

Wer­ni­saż odbę­dzie się 11 listo­pada 2021 roku w ramach gdań­skich obcho­dów Naro­do­wego Święta Nie­po­dle­gło­ści, o godz. 14.00.

 

Orga­ni­za­tor:

Sto­wa­rzy­sze­nia Kwa­tera Akow­ska na Cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim w Gdań­sku

Współ­praca:

Muzeum Gdań­ska, Urząd Mia­sta w Gdań­sku, Świa­towy Zwią­zek Żoł­nie­rzy AK

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Gedania i nie tylko

Gedania i nie tylko

Wystawa o polskim sporcie w międzywojennym Gdańsku

Czytaj więcej
Wolę o tym nie mówić

Wolę o tym nie mówić

Wystawa w Galerii Palowej Ratusza Głównego Miasta

Czytaj więcej
Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje