Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Od ruin do rusztowań

Przewiń w dół

wystawa czasowa w Ratuszu Głównego Miasta

Odbu­dowa Gdań­ska była jed­nym z głów­nych prio­ry­te­tów powo­jen­nej odbu­dowy kraju – zaraz po odbu­do­wie War­szawy. Wraz z powszechną nar­ra­cją „przy­wró­ce­nia pol­sko­ści Gdań­ska” stała się pod­stawą kształ­to­wa­nia lokal­nej toż­sa­mo­ści osób przy­by­łych do mia­sta po jego włą­cze­niu w gra­nice Pol­ski w 1945 roku. Do Gdań­ska przy­jeż­dżali arty­ści z całej przed­wo­jen­nej Pol­ski. Na ich pra­cach utrwa­lone zostały nie tylko obrazy, ale rów­nież emo­cje jakie towa­rzy­szyły pozna­wa­niu znisz­czo­nego i odbu­dowywanego mia­sta.

 

Na salach wystawowych Ratusza Głównego Miasta prezentujemy 49 prac na papie­rze z lat 40. i 50. XX w. Wśród naj­licz­niej repre­zen­to­wa­nych auto­rów prac znaj­dują się m.in. Sta­ni­sław Rolicz, Beata Słusz­kie­wicz, Sta­ni­sław Żukow­ski, Józef Skro­biń­ski, Zdzi­sław Kałęd­kie­wicz i inni. Wszyst­kie prace pocho­dzą ze zbio­rów gra­fiki Muzeum Gdań­ska.

 

Wystawa będzie czynna do poniedziałku, 8 listopada 2021 r.

Zaplanuj swoją wizytę w Ratuszu Głównego Miasta

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Sucharski. Oblicza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Sucharski. Oblicza

Wystawa na 50-lecie sprowadzenia prochów majora do Gdańska

Czytaj więcej
Misiek - Taranek. Odblaski
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Misiek - Taranek. Odblaski

wystawa czasowa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Historia Zaspy i Przymorza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historia Zaspy i Przymorza

Wystawę plenerową zobaczysz w 4 "dzielnicowych" lokalizacjach Gdańska

Czytaj więcej
Moim zdaniem...
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Moim zdaniem...

wystawa biżuterii z komunikatem w nowym Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje