Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Październikowe spacery z historią oraz dni nieodpłatnego wstępu

Paździer­nik to dobra pora na spa­cer na łonie natury albo wycieczkę wewnątrz zabyt­kowych murów z histo­rią w tle. Z jesienną rado­ścią zapra­szamy wszyst­kich senio­rów na cykl wyda­rzeń zwią­za­nych z wysta­wami cza­so­wymi i sta­łymi Muzeum Gdań­ska oraz week­en­dową dawkę histo­rii Wiel­kiej Alei. 

Uwaga! Na spa­cer po naj­star­szej czte­ro­rzę­do­wej alei śród­miej­skiej w Pol­sce warto zabrać wnuczkę lub wnuczka.

Na wyda­rze­nia z cyklu Mie­siąc Seniora obo­wią­zuje tele­fo­niczna reje­stra­cja miejsc.

 

Nie­od­płatne zwie­dza­nie Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 02–03 paździer­nika 2021 (sobota-nie­dziela), godz. 10.00–16.00

Oddziały: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Muzeum Bursz­tynu, Dwór Artusa, Muzeum Poczty Pol­skiej, Dom Upha­gena

Infor­ma­cje: + 48 514 222 205

Uwagi: wstęp na pod­sta­wie waż­nej legi­ty­ma­cji / dowodu oso­bi­stego

 

Spa­cer po Wiel­kiej Alei

 

Kiedy: 02 paździer­nika 2021 (sobota), godz. 12.00–13.30

Gdzie: Wielka Aleja, al. Zwy­cię­stwa (na wyso­ko­ści przy­stanku Brama Oliw­ska, róg Popie­łuszki)

Pro­wa­dzący: Monika Kry­ger

Reje­stra­cja tele­fo­niczna i infor­ma­cje: + 48 512 418 752

 

Zwie­dza­nie wystawy cza­so­wej „Domi­ni­ka­nie w Gdań­sku”

 

Kiedy: 02 paździer­nika 2021 (sobota), godz. 11.00–12.30

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa & Sala Mor­ska, ul. Długa 46/47

Pro­wa­dzący: Michał Osek (OP)

Limit uczest­ni­ków: 15 os. (pula miejsc wyczerpana)

Reje­stra­cja tele­fo­niczna: + 48 504 758 393

 

Zwie­dza­nie wystawy cza­so­wej „Domi­ni­ka­nie w Gdań­sku”

 

Kiedy: 07 paździer­nika 2021 (czwar­tek), godz. 12.00–13.30

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa & Sala Mor­ska, ul. Długa 46/47

Pro­wa­dzący: dr Anna Frąc­kow­ska, Dorota Powir­ska

Limit uczest­ni­ków: 15 os.

Reje­stra­cja tele­fo­niczna: + 48 512 418 752

 

Zwie­dza­nie wystawy sta­łej w Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku

 

Kiedy: 21 paździer­nika 2021 (czwar­tek), godz. 12.00–13.30

Gdzie: Muzeum Poczty Polskiej, pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Pro­wa­dzący: Marek Adam­ko­wicz

Limit uczest­ni­ków: 15 os.

Reje­stra­cja tele­fo­niczna: + 48 512 418 752

 

Zwie­dza­nie wystawy sta­łej w Muzeum Bursz­tynu

 

Kiedy: 28 paździer­nika 2021 (czwar­tek), godz. 12.00–13.30

Gdzie: Muzeum Bursztynu (Wielki Młyn), ul. Wielkie Młyny 16

Pro­wa­dzący: Renata Ada­mo­wicz

Limit uczest­ni­ków: 15 os.

 

Wydarzenie odbywa się w ramach Weekendu Seniora z Kulturą organizowanego przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Program wydarzeń w całej Polsce.

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Dominikańskie czwartki i soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dominikańskie czwartki i soboty

jesienne spotkania, wykłady i oprowadzania kuratorskie w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”

...bo kultura dawnego Gdańska to również kulinaria.

Czytaj więcej
Odkryj tajemnice van Wordena
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Odkryj tajemnice van Wordena

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Czytaj więcej
Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje