Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Maj w Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

poznaj historię Gdańska za dnia i nocą!

 

 

Jeśli po kliknięciu w odnośnik ([Kliknij]) nie nastąpi przekierowanie do informacji oznacza to, że jeszcze nie została opublikowana.  

 

Majówka z Twier­dzą Wisło­uj­ście

Wystawa ple­ne­rowa „Wisło­uj­ście – mój dom, moja Twier­dza”

 

Kiedy: 1–5 maja 2019 (środa-nie­dziela), godz. 10:00–18:00

Gdzie: Twier­dza Wisło­uj­ście, ul. Stara Twier­dza 1

Wstęp: bile­to­wany

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

 

„Do ostat­niego tchu w pier­siach”?

Wester­platte a inne kapi­tu­la­cje w 1939 r.

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 9 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: dr Jan Szku­dliń­ski

 

 

 

 

„Poza sceną. Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 16 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: Mar­cin Jacob­son

 

 

Noc Muzeów

 

Kiedy: 18/19 maja 2019 (sobo­ta­/nie­dziela), godz. 19:00–01:00

Gdzie: Wszyst­kie oddziały Muzeum Gdań­ska

Wstęp: 1 zł

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

 

„Dzieje zło­tego

Wer­ni­saż wystawy & wykład

 

Kiedy: 23 maja 2019 (czwar­tek)

    Wer­ni­saż: godz. 11:00–14:00

    Wykład: godz. 11:20

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Kura­tor: dr Tomasz Olkow­ski

 

 

„Wigry – pol­ski sta­tek z Wol­nego Mia­sta”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

 

Kiedy: 23 maja 2019 (czwar­tek), godz. 16:00

Gdzie: Sala wysta­wowa, Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43–44

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: Marek Adam­ko­wicz

 

 

Ernst Kolbe – Impre­sjo­ni­sta z Pomo­rza

Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

 

Kiedy: 25 maja 2019 (sobota), godz. 12:00

Gdzie: sale wysta­wowe, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, spo­tka­nie na dzie­dzińcu od strony ul. Dłu­giej

Infor­ma­cje: [Kliknij], reje­stra­cja uczest­ni­ków

Pro­wa­dzący: Iza­bela Jastrzemb­ska-Olkow­ska

 

 

W salo­nie Upha­ge­nów

Kon­cert

 

Kiedy: 25 maja 2019 (sobota), godz. 17:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

Pomor­ska Nagroda Muze­alna

 

Kiedy: 28 maja 2019 (wto­rek), godz. 12:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

 

Pomo­rze Nadwi­ślań­skie w pol­skiej myśli poli­tycz­nej XIX i począt­ków XX wieku (do 1918)

Kul­tura Daw­nego Gdań­ska

 

Kiedy: 29 maja 2019 (środa), godz. 17:00-18:20

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: prof. dr hab. Szcze­pan Wierz­cho­łow­ski (Insty­tut Histo­rii PAN)

 

Medy­cyna i zdro­wie daw­niej i dziś

Muzeum Gdań­ska Senio­rom

 

Kiedy: 30 maja 2019, godz. 11:00–13:00

Gdzie: Sala Edu­ka­cyjna, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, reje­stra­cja tele­fo­niczna 512 418 752

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: Krzysz­tof Kuchar­ski, Mate­usz Jasik

 

 

Debata: „Czy histo­rię można nego­cjo­wać?

Pol­skie i nie­miec­kie pamię­ta­nie wspól­nej prze­szło­ści”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 30 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00-18:20

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Kura­tor: prof. Robert Traba, red. Adam Krze­miń­ski

 

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje