Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Koncerty carillonowe

Przewiń w dół

gramy 1, 2 i 3 maja

Idea wspól­nych kon­cer­tów, w któ­rych biorą udział wygry­wa­jące różne dźwięki dzwony i trę­ba­cze nie jest nowa. Kon­certy instru­men­tów dętych nawią­zują do gdań­skiej tra­dy­cji muzyki wie­żo­wej, tzw. „Turm­mu­sik”, prak­ty­ko­wa­nej od XV aż do początku XX w. Muzyka caril­lonowa towa­rzy­szy naj­waż­niej­szym uro­czy­sto­ściom miej­skim od 1561 r., gdy zamon­to­wano pierw­szy caril­lon na wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Obie grupy zaczęły wspól­nie kon­cer­to­wać dopiero w XIX w. Dziś tra­dy­cję wspól­nego kon­cer­to­wa­nia kon­ty­nu­ują muzycy z zespołu Tubi­ci­na­to­res Geda­nen­ses (Gdań­scy trę­ba­cze) oraz caril­lo­nistka miej­ska Monika Kaź­mier­czak z Muzeum Gdań­ska.

Orga­ni­za­to­rem kon­cer­tów jest Muzeum Gdań­ska, Tubi­ci­na­to­res Gen­da­ne­ses oraz Gmina Mia­sta Gdań­ska. Pod­czas kon­cer­tów zostaną zagrane utwory beetho­ve­now­skie, w tym Oda do rado­ści pol­skie utwory o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym, w tym także uznany od 1927 r. za hymn Pol­ski Mazu­rek Dąbrow­skiego i Mazu­rek 3 Maja, czyli „Witaj, majowa jutrzenko” autor­stwa Raj­nolda Sucho­dol­skiego.

 

 

Har­mo­no­gram kon­cer­tów

 

Kon­cert w rocz­nicę wstą­pie­nia Pol­ski do UE oraz roku beetho­ve­now­skiego

 

Kiedy: 1 maja (pią­tek), godz. 17.00

Reper­tuar: baro­kowo-beetho­ve­now­ski połą­czony z Odą do rado­ści

Caril­lon: Monika Kaź­mier­czak

Trąbka: Paweł Hulisz

Trans­mi­sja na żywo:www.gdansk.pl // Face­book: Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska

Na żywo: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, Gdańsk

 

Kon­cert na Święto Flagi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz Dzień Polo­nii i Pola­ków za Gra­nicą

 

Kiedy: 2 maja (sobota), godz. 12.05

Reper­tuar: Mazu­rek Dąbrow­skiego, muzyka pol­ska o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym

Caril­lon: Monika Kaź­mier­czak

Trąbki: Paweł Hulisz i Emil Miszk

Trans­mi­sje na żywo:www.gdansk.pl oraz Face­book: Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska

Na żywo: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, Gdańsk

 

Kon­cert na Święto Naro­dowe 3 Maja

 

Kiedy: 3 maja (sobota), godz. 13.00

Reper­tuar: muzyka pol­ska o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym, w tym także „Witaj, majowa jutrzenko”

Caril­lon: Monika Kaź­mier­czak

Trąbki: Emil Miszk

Trans­mi­sja na żywo: Face­book – Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska

Retran­smi­sja:www.gdansk.pl (o godz. 15:00)

Na żywo: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, Gdańsk

 

koncerty

Inne wydarzenia

Niedziela pod znakiem carillonów
koncerty
koncerty
koncerty

Niedziela pod znakiem carillonów

Dwa premierowe wykonania utworów

Czytaj więcej
Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej
Fantazje dawnego Gdańska
koncerty
koncerty
koncerty

Fantazje dawnego Gdańska

Posłuchaj najstarszego gdańskiego fortepianu. Koncert już w sobotę

Czytaj więcej
Zimny Drań
koncerty
koncerty
koncerty

Zimny Drań

widowisko dla uczczenia 35-lecia pracy artystycznej Dariusza Wójcika połączone z promocją płyty CD

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje