Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Koncerty carillonowe

Przewiń w dół

gramy 1, 2 i 3 maja

Idea wspól­nych kon­cer­tów, w któ­rych biorą udział wygry­wa­jące różne dźwięki dzwony i trę­ba­cze nie jest nowa. Kon­certy instru­men­tów dętych nawią­zują do gdań­skiej tra­dy­cji muzyki wie­żo­wej, tzw. „Turm­mu­sik”, prak­ty­ko­wa­nej od XV aż do początku XX w. Muzyka caril­lonowa towa­rzy­szy naj­waż­niej­szym uro­czy­sto­ściom miej­skim od 1561 r., gdy zamon­to­wano pierw­szy caril­lon na wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Obie grupy zaczęły wspól­nie kon­cer­to­wać dopiero w XIX w. Dziś tra­dy­cję wspól­nego kon­cer­to­wa­nia kon­ty­nu­ują muzycy z zespołu Tubi­ci­na­to­res Geda­nen­ses (Gdań­scy trę­ba­cze) oraz caril­lo­nistka miej­ska Monika Kaź­mier­czak z Muzeum Gdań­ska.

Orga­ni­za­to­rem kon­cer­tów jest Muzeum Gdań­ska, Tubi­ci­na­to­res Gen­da­ne­ses oraz Gmina Mia­sta Gdań­ska. Pod­czas kon­cer­tów zostaną zagrane utwory beetho­ve­now­skie, w tym Oda do rado­ści pol­skie utwory o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym, w tym także uznany od 1927 r. za hymn Pol­ski Mazu­rek Dąbrow­skiego i Mazu­rek 3 Maja, czyli „Witaj, majowa jutrzenko” autor­stwa Raj­nolda Sucho­dol­skiego.

 

 

Har­mo­no­gram kon­cer­tów

 

Kon­cert w rocz­nicę wstą­pie­nia Pol­ski do UE oraz roku beetho­ve­now­skiego

 

Kiedy: 1 maja (pią­tek), godz. 17.00

Reper­tuar: baro­kowo-beetho­ve­now­ski połą­czony z Odą do rado­ści

Caril­lon: Monika Kaź­mier­czak

Trąbka: Paweł Hulisz

Trans­mi­sja na żywo:www.gdansk.pl // Face­book: Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska

Na żywo: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, Gdańsk

 

Kon­cert na Święto Flagi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz Dzień Polo­nii i Pola­ków za Gra­nicą

 

Kiedy: 2 maja (sobota), godz. 12.05

Reper­tuar: Mazu­rek Dąbrow­skiego, muzyka pol­ska o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym

Caril­lon: Monika Kaź­mier­czak

Trąbki: Paweł Hulisz i Emil Miszk

Trans­mi­sje na żywo:www.gdansk.pl oraz Face­book: Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska

Na żywo: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, Gdańsk

 

Kon­cert na Święto Naro­dowe 3 Maja

 

Kiedy: 3 maja (sobota), godz. 13.00

Reper­tuar: muzyka pol­ska o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym, w tym także „Witaj, majowa jutrzenko”

Caril­lon: Monika Kaź­mier­czak

Trąbki: Emil Miszk

Trans­mi­sja na żywo: Face­book – Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska

Retran­smi­sja:www.gdansk.pl (o godz. 15:00)

Na żywo: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, Gdańsk

 

koncerty

Inne wydarzenia

Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej
Fantazje dawnego Gdańska
koncerty
koncerty
koncerty

Fantazje dawnego Gdańska

Posłuchaj najstarszego gdańskiego fortepianu. Koncert już w sobotę

Czytaj więcej
Zimny Drań
koncerty
koncerty
koncerty

Zimny Drań

widowisko dla uczczenia 35-lecia pracy artystycznej Dariusza Wójcika połączone z promocją płyty CD

Czytaj więcej
ahat-ili - siostra bogów
koncerty
koncerty
koncerty

ahat-ili - siostra bogów

Gala wręczenia Nagrody Europejskiego Poety Wolności i opera do libretta Olgi Tokarczuk

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje