Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Jubileuszowa wystawa prac Tomasza Sętowskiego w Ratuszu Głównego Miasta

Wystawa cza­sowa pre­zen­tuje 50 wybranych prac malar­skich, inko­gra­fii, rzeźb oraz gra­fik z okazji jubileuszu twórczości Toma­sza Sętow­skiego. „Ima­gi­na­rium” uzu­peł­nia wyjąt­kowy 300-stro­ni­cowy album z naj­cie­kaw­szymi pra­cami arty­sty.

Wystawę będzie można zoba­czyć w Ratuszu Głównego Miasta w ter­mi­nie 22.11.2021 (ponie­dzia­łek) – 30.01.2022 (nie­dziela).

W dni bezpłatnego wstępu (środy) wystawa jest nieczynna.

Godziny otwar­cia i ceny bile­tów do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta

 

Tomasz Sętow­ski (ur. 1961) – jeden z naj­wy­bit­niej­szych arty­stów nurtu reali­zmu fan­ta­stycz­nego. Jego prace znaj­dują się w kolek­cjach na całym świe­cie. Dzieła Mistrza to połą­cze­nie wir­tu­oze­rii tech­nicz­nej, nie­zwy­kłej wyobraźni i nie­po­wta­rzal­nego stylu. W ciągu ostat­nich 5 lat ceny za jego obrazy wzro­sły 4-krot­nie (dane na pod­sta­wie wyni­ków aukcyj­nych artinfo.pl na dzień 17.10.2021).

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

Czytaj więcej
Trendbook 2021
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Trendbook 2021

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Czytaj więcej
Ostatni
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Ostatni

Portrety gdańszczan – żołnierzy Armii Krajowej na wystawie plenerowej

Czytaj więcej
Od ruin do rusztowań
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Od ruin do rusztowań

wystawa czasowa w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje