Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Jubileuszowa wystawa prac Tomasza Sętowskiego w Ratuszu Głównego Miasta

Wystawa cza­sowa pre­zen­tuje 50 wybranych prac malar­skich, inko­gra­fii, rzeźb oraz gra­fik z okazji jubileuszu twórczości Toma­sza Sętow­skiego. „Ima­gi­na­rium” uzu­peł­nia wyjąt­kowy 300-stro­ni­cowy album z naj­cie­kaw­szymi pra­cami arty­sty.

Wystawę będzie można zoba­czyć w Ratuszu Głównego Miasta w ter­mi­nie 22.11.2021 (ponie­dzia­łek) – 30.01.2022 (nie­dziela).

W dni bezpłatnego wstępu (poniedziałki) wystawa jest nieczynna.

Godziny otwar­cia i ceny bile­tów do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta

 

Tomasz Sętow­ski (ur. 1961) – jeden z naj­wy­bit­niej­szych arty­stów nurtu reali­zmu fan­ta­stycz­nego. Jego prace znaj­dują się w kolek­cjach na całym świe­cie. Dzieła Mistrza to połą­cze­nie wir­tu­oze­rii tech­nicz­nej, nie­zwy­kłej wyobraźni i nie­po­wta­rzal­nego stylu. W ciągu ostat­nich 5 lat ceny za jego obrazy wzro­sły 4-krot­nie (dane na pod­sta­wie wyni­ków aukcyj­nych artinfo.pl na dzień 17.10.2021).

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

wystawa pt. Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka

Czytaj więcej
Poszukiwana

Poszukiwana

Wystawa o XIX-wiecznych pocztówkach gdańskich w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Powojenne i najnowsze

Powojenne i najnowsze

Nowe nabytki do kolekcji malarstwa Muzeum Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Lux Æterna

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje