Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Dziecka, 1 czerwca br., Muzeum Gdań­ska zapra­sza gości spe­cjal­nych: wszyst­kie dzieci (cia­łem lub duchem) do wzięcia udziału w spo­tka­niu online na plat­for­mie Micro­soft Teams z naszymi spe­cjal­nymi gospo­da­rzami: Panienką z okienka, strasz­liwą piratką, daw­nym gdań­skim chi­rur­giem oraz szla­chetną patry­cjuszką.

Mimo dzie­lą­cych ich stu­leci w nad­zwy­czajny, magiczny spo­sób spo­tkają się w jed­nym miej­scu, by poroz­ma­wiać o swo­ich codzien­nych doświad­cze­niach i nad­zwy­czaj­nych prze­ży­ciach.

Wszystko co chcie­li­by­ście wie­dzieć o życiu w daw­nym Gdań­sku, ale nie mie­li­ście oka­zji o to zapy­tać, odnaj­dzie­cie pod­czas naszego wir­tu­al­nego spo­tka­nia: roz­mowa odby­wać się będzie na żywo! XVI-wieczne plo­teczki, XVII-wieczne nowinki ze świata mody, czy może XVIII-wieczne osią­gnię­cia naukowe, nie­ważne, co Was inte­re­suje, tu możemy poroz­ma­wiać na każdy temat.

Wystar­czy 1 czerwca (wto­rek) w godzi­nach 11.00–14.00 wsko­czyć do okienka Micro­soft Teams. Uwaga – nasze wrota czasu będę aktywne tylko przez trzy godziny! Bez zapi­sów, bez dodat­ko­wych opłat, bez spe­cjal­nych przy­go­to­wań. Wystar­czy jeden klik i dołą­czasz na swoim kom­pu­te­rze lub w apli­ka­cji mobil­nej.

Klik­nij tutaj, aby dołą­czyć do spo­tka­nia

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Miesiąc Seniora
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Miesiąc Seniora

Październikowe spacery z historią oraz dni nieodpłatnego wstępu

Czytaj więcej
Dominikańskie czwartki i soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dominikańskie czwartki i soboty

jesienne spotkania, wykłady i oprowadzania kuratorskie w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”

...bo kultura dawnego Gdańska to również kulinaria.

Czytaj więcej
Odkryj tajemnice van Wordena
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Odkryj tajemnice van Wordena

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje