Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Dziecka, 1 czerwca br., Muzeum Gdań­ska zapra­sza gości spe­cjal­nych: wszyst­kie dzieci (cia­łem lub duchem) do wzięcia udziału w spo­tka­niu online na plat­for­mie Micro­soft Teams z naszymi spe­cjal­nymi gospo­da­rzami: Panienką z okienka, strasz­liwą piratką, daw­nym gdań­skim chi­rur­giem oraz szla­chetną patry­cjuszką.

Mimo dzie­lą­cych ich stu­leci w nad­zwy­czajny, magiczny spo­sób spo­tkają się w jed­nym miej­scu, by poroz­ma­wiać o swo­ich codzien­nych doświad­cze­niach i nad­zwy­czaj­nych prze­ży­ciach.

Wszystko co chcie­li­by­ście wie­dzieć o życiu w daw­nym Gdań­sku, ale nie mie­li­ście oka­zji o to zapy­tać, odnaj­dzie­cie pod­czas naszego wir­tu­al­nego spo­tka­nia: roz­mowa odby­wać się będzie na żywo! XVI-wieczne plo­teczki, XVII-wieczne nowinki ze świata mody, czy może XVIII-wieczne osią­gnię­cia naukowe, nie­ważne, co Was inte­re­suje, tu możemy poroz­ma­wiać na każdy temat.

Wystar­czy 1 czerwca (wto­rek) w godzi­nach 11.00–14.00 wsko­czyć do okienka Micro­soft Teams. Uwaga – nasze wrota czasu będę aktywne tylko przez trzy godziny! Bez zapi­sów, bez dodat­ko­wych opłat, bez spe­cjal­nych przy­go­to­wań. Wystar­czy jeden klik i dołą­czasz na swoim kom­pu­te­rze lub w apli­ka­cji mobil­nej.

Klik­nij tutaj, aby dołą­czyć do spo­tka­nia

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Westerplatte. Szlak pamięci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Westerplatte. Szlak pamięci

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej
Lekcje muzealne on-line
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Lekcje muzealne on-line

Nieodpłatne zajęcia dla przedszkoli i klas I-VI przez aplikację MS Teams

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska w sieci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum Gdańska w sieci

historie i zabytki w Twoim domu

Czytaj więcej
Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje