Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Czwartki w Muzeum Gdańska (96)

Przewiń w dół

Nie wszystko złoto... Spotkanie online wokół katalogu zbiorów złotnictwa

Temat spotkania

 

Nasza kolek­cja złot­nic­twa liczy sobie 49 lat i ponad 450 obiek­tów. W zeszłym roku wyda­li­śmy obszerny kata­log, zawie­ra­jący wszystko, co złote, srebrne i... szlachetne

O histo­rii naszych zbio­rów, wokół kata­logu „Złot­nic­two od XVII do XX wieku”, opo­wie­dzą dr Anna Frąc­kow­ska i Anna Bara­now­ska-Fiet­kie­wicz (Muzeum Naro­do­we w Gdań­sku). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Marzena Bakow­ska.


Wybrane przy­kłady daw­nego złot­nic­twa? Gwa­ran­tu­jemy, jest co podzi­wiać!

 

Wygraj "ciężki" upominek!


Uczest­nicy spo­tka­nia online wezmą udział w loso­wa­niu nagrody głów­nej, czyli war­tego 286 zł kata­logu. Ma on 591 stron, dużo ilu­stra­cji, cie­kawą szatę gra­ficzną i około 3 kg wagi. Loso­wa­nie odbę­dzie się pod koniec spo­tka­nia.

 

Jak wziąć udział?


Aby wziąć udział w 96. spo­tka­niu z cyklu Czwartki w Muzeum Gdań­ska należy wysłać maila na adres czwart­ki­@mu­zeumg­dansk.pl.


Zwrot­nie ode­ślemy link do trans­mi­sji w apli­ka­cji MS Teams.


 

spotkania

Inne wydarzenia

47. muzealne urodziny Wartowni nr 1
spotkania
spotkania
spotkania

47. muzealne urodziny Wartowni nr 1

W programie sobotnie atrakcje dla mieszkańców Gdańska i nie tylko

Czytaj więcej
Stalowa istota w Dworze Artusa
spotkania
spotkania
spotkania

Stalowa istota w Dworze Artusa

Weź udział w cyklu spotkań wokół wystawy "W głębi odbicia" z projektantem Oskarem Ziętą

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
spotkania
spotkania
spotkania

Czwartki w Muzeum Gdańska

online z publikacją "Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870)"

Czytaj więcej
IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje