Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

W 2020 roku minęło pół wieku od momentu, gdy powstało Muzeum Gdań­ska. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy wyjąt­kową wystawę poka­zu­jącą co i jak tra­fia do muze­al­nych kolek­cji – czyli „co się nadaje do muzeum?” oraz jakie tre­ści i war­to­ści mogą two­rzyć muze­alne zbiory – „co daje muzeum?”.

Na wysta­wie odpo­wia­damy na te dwa klu­czowe pyta­nia przy­glą­da­jąc się szcze­gó­łowo i opo­wia­da­jąc histo­rie kil­ku­dzie­się­ciu przedmio­tów sta­ran­nie wybra­nych z wszyst­kich oddzia­łów Muzeum Gdań­ska.

 

 

Co łączy XIX-wieczną kartę z infor­ma­cją o naro­dzi­nach syna, kolo­rowe slajdy przed­sta­wia­jące Gdańsk pod­czas wojny, zbroję tur­nie­jową z XV wieku i oło­wia­nego żoł­nie­rzyka w mun­du­rze pru­skiej armii? Czy do muzeum może tra­fić cebula, rzecz zepsuta albo brzydka? Czy muzeum to lamus? O co toczymy spory i jak poma­gamy zro­zu­mieć współ­cze­sny świat?

Wystawa pozwala lepiej poznać histo­rię, współ­cze­sność i spe­cy­fikę Muzeum Gdań­ska, a zara­zem jest reflek­sją nad rolą współ­cze­snych muzeów.

Wysta­wie towa­rzy­szy kata­log wydany w dwóch wer­sjach języ­ko­wych (pol­skiej i angiel­skiej), bogato ilu­stro­wany i w cie­ka­wej sza­cie edy­tor­skiej.

 

 

Zwiedzanie wystawy:

Terminy: 6 czerwca 2020 (sobota) – 15 listopada 2020 (niedziela)

Miejsce: Ratusz Głównego Miasta Gdańska, Sala Morska 

Ceny biletów: W ramach biletu wstępu do oddziału: 16 zł normalny, 8 zł ulgowy, 35 zł rodzinny, bezpłatnie w dzień wolnego wstępu oraz z Kartą Mieszkańca  

Dni i godziny otwarcia [LINK]

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Czytaj więcej
Nabytki i dary Muzeum Gdańska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Nabytki i dary Muzeum Gdańska

nowa wystawa czasowa do 30 czerwca 2020

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje