Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wokół Wielkiej Synagogi

Przewiń w dół

gdański program obchodów

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pamięci o Ofia­rach Holo­kau­stu został usta­no­wiony w 2005 roku przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ. Na datę obcho­dów wybrano rocz­nicę wyzwo­le­nia obozu kon­cen­tra­cyj­nego Ausch­witz-Bir­ke­nau - 27 stycz­nia 1945 roku. W Gdań­sku obchody zain­au­gu­ro­wano z ini­cja­tywy śp. pre­zy­denta Pawła Ada­mo­wi­cza w 2018 roku.

 

Program w wersji .pdf można pobrać w sekcji "pliki do pobrania" w szczegółach wydarzenia.

 

Data: 27 stycznia 2020 (poniedziałek)

Godzina: 12.00

 

Uroczyste rozpoczęcie obchodów

Miej­sce: makieta Wiel­kiej Syna­gogi przy Gdań­skim Teatrze Szek­spi­row­skim, ulica Bogu­sław­skiego 1

 

Godzina: 12.30

 

Spa­cer szla­kiem gdań­skich syna­gog

Miej­sce: makieta Wiel­kiej Syna­gogi przy Gdań­skim Teatrze Szek­spi­row­skim, ulica Bogu­sław­skiego 1

Pro­wa­dzący: Noemi Etush (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski), Klau­diusz Gra­bow­ski (Muzeum Gdań­ska)

Udział nie wymaga zapi­sów

 

Godz. 17.00

 

Pro­mo­cja książki: Wokół Wiel­kiej Syna­gogi w Gdań­sku. Z dzie­jów lokal­nej spo­łecz­no­ści żydow­skiej

Miej­sce: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Publi­ka­cję przed­sta­wią dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski i dr Ewa Bary­lew­ska-Szy­mań­ska.

Głos zabiorą:

dr Miło­sława Borzysz­kow­ska-Szew­czyk, autorka publikacji "Franka Meislera tory i mean­dry życia. Z Dan­zig do Gdań­ska"

oraz

dr Sewe­ryna Konieczna autorka publikacji "Adolf Wal­len­berg (1862–1949) i Aniela Gel­bard / Zofia Majew­ska (1907–1997) – wybitni gdań­scy neu­ro­lo­dzy żydow­skiego pocho­dze­nia"

 

 

 

uroczystości

Inne wydarzenia

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
uroczystości
uroczystości
uroczystości

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Program obchodów 31.08-01.09.2019

Czytaj więcej
45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte
uroczystości
uroczystości
uroczystości

45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte

Zobacz wyjątkowy film z 1967 r.

Czytaj więcej
Wielkopolanie ku Niepodległej
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Wielkopolanie ku Niepodległej

wystawa plenerowa, panel historyczny i koncert!

Czytaj więcej
Od Ratusza do Muzeum!
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Od Ratusza do Muzeum!

49. urodziny Muzeum Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje