Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Warsztaty strycharskie

Przewiń w dół

Dzień Gotyku Ceglanego 2019

Jeszcze nie tak dawno z gliny wykonywano większość przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia prowadzone przez Pawła Szymańskiego pozwalają nie tylko przenieść się w czasie,
ale także poznać tajemnice dawnych rzemiosł, fot. www.garncarnia.art.pl. 

ZAJĘCIA ODWOŁANE Z POWODU CHOROBY PROWADZĄCEGO.

 

15 czerwca 2019 r. to Dzień Gotyku Cegla­nego! Tego dnia człon­ko­wie Euro­pej­skiego Szlaku Gotyku Cegla­nego zapra­szają w Niem­czech, Danii i Pol­sce na bogaty pro­gram wyda­rzeń. W Gdań­sku, przy Muzeum Bursz­tynu, odbędą się warsz­taty stry­char­skie z udzia­łem pro­fe­sjo­nal­nych odtwór­ców daw­nego rze­mio­sła.

Na dzie­dzińcu Muzeum Bursz­tynu, pod okiem Pawła Szy­mań­skiego, arche­ologa eks­pe­ry­men­tal­nego, uczestnicy warsztatów będą mogli się dowie­dzieć czemu cegły mają różne barwy i jak to osią­gano. Część warsz­ta­towa obej­muje for­mo­wa­nie cegieł. Z wykonanych materiałów uczestnicy będą układali gotyckie mury i konstruowali łęki architektoniczne.

 

Średniowiecze nie było wbrew pozorom zacofane. Z cegieł formowano również łuki. Dzięki takim rozwiązaniom budowano najwspanialsze zabytki Europy. Wprawne oko bez trudu odnajdzie łęki znajdujące się na dziedzińcu Muzeum Bursztynu, fot. K. Darecka (Muzeum Gdańska).

Pod­czas poka­zów zosta­nie prze­pro­wa­dzony kon­kurs wie­dzy o gotyc­kiej archi­tek­tu­rze. Odpo­wie­dzi na przy­go­to­wane pyta­nia, będzie można wrzu­cać do urny do godz. 13.00 i 16.00. Z popraw­nych odpo­wie­dzi zostaną wylo­so­wane te, które otrzy­mają upo­minki.

Do kon­kursu zapra­szamy całe rodziny.

Organizatorami wydarzenia są Muzeum Gdańska oraz Gdańska Organizacja Turystyczna. 

 

 

Warsztaty strycharskie dla dzieci

Dni Gotyku Ceglanego

 

Kiedy: 15 czerwca 2019 (sobota), godz. 10:00-18:00

Gdzie: Muzeum Bursztynu, dziedziniec, Targ Węglowy 26

Wstęp: bez­płatny

warsztaty

Inne wydarzenia

Wykuta w ogniu!
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Wykuta w ogniu!

101. rocznica Niepodległej

Czytaj więcej
Przynieś pamiątkę i historie
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Przynieś pamiątkę i historie

współtwórz wystawę o Gdańsku!

Czytaj więcej
Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Muzeum Gdańska Seniorom

Medycyna i zdrowie. Dawniej i współcześnie

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje