Przejdź do treści głównej

Szczegóły

w Muzeum Gdańska

Zapra­szamy na inte­rak­tywne zaję­cia dla rodzin, które odby­wają się pod­czas wrześniowych week­en­dów w oddzia­łach Muzeum Gdań­ska. Jest to dosko­nała oka­zja do spę­dze­nia czasu z dziećmi oraz w gro­nie przy­ja­ciół w cie­kawy spo­sób, któ­remu towa­rzy­szy pozna­wa­nie nie­zwy­kłej histo­rii Gdań­ska.

 

Spo­tka­nie z Ryce­rzami króla Artura, 
21.09 (sobota), 12:00; Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Kim był legen­darny król Artur i jego ryce­rze? Jaki ma zwią­zek z naszym mia­stem? Kto i jak mógł zostać ryce­rzem oraz jakie były jego oby­czaje, stroje i uzbro­je­nie? Razem ze śre­dnio­wiecz­nym wojow­ni­kiem udamy się na wyprawę do cza­sów, gdy Dwór Artusa tęt­nił życiem, a gdańsz­cza­nie zdo­by­wali laury w rycer­skich tur­nie­jach.

 

Herb Gdań­ska
28.09 (sobota), 12:00; Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Czy herb Gdań­ska zawsze tak wyglą­dał? Co ozna­czają jego poszcze­gólne ele­menty? Czy lwy trzy­ma­jące tar­czę są zacza­ro­wane? Jeśli chce­cie się tego dowie­dzieć, a przy oka­zji lepiej poznać wnę­trza Ratu­sza Głów­nego Mia­sta i jego histo­rię, zapra­szamy na sobot­nie zaję­cia w Muzeum Gdań­ska.

Oferta skie­ro­wana do rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat.

Zapisy: Dział Edu­ka­cji // 789 449 685 lub e-mail: edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk. pl, ilość miejsc ogra­ni­czona (20 osób na każde z zajęć).

Płatność: 8 zł od osoby, płatne w kasie danego oddziału w dniu zajęć


 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Muzeum Gdańska w sieci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum Gdańska w sieci

historie i zabytki w Twoim domu

Czytaj więcej
Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej
Ferie zimowe w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Ferie zimowe w Muzeum

Zapraszamy na warsztaty i zwiedzanie oddziałów dzieci z opiekunami i grupy zorganizowane. Trwają zapisy dla grup.

Czytaj więcej
Decoupage dla dorosłych
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Decoupage dla dorosłych

w listopadzie i grudniu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje