Przejdź do treści głównej

Szczegóły

w Muzeum Gdańska

Zapra­szamy na inte­rak­tywne zaję­cia dla rodzin, które odby­wają się pod­czas wrześniowych week­en­dów w oddzia­łach Muzeum Gdań­ska. Jest to dosko­nała oka­zja do spę­dze­nia czasu z dziećmi oraz w gro­nie przy­ja­ciół w cie­kawy spo­sób, któ­remu towa­rzy­szy pozna­wa­nie nie­zwy­kłej histo­rii Gdań­ska.

 

Spo­tka­nie z Ryce­rzami króla Artura, 
21.09 (sobota), 12:00; Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Kim był legen­darny król Artur i jego ryce­rze? Jaki ma zwią­zek z naszym mia­stem? Kto i jak mógł zostać ryce­rzem oraz jakie były jego oby­czaje, stroje i uzbro­je­nie? Razem ze śre­dnio­wiecz­nym wojow­ni­kiem udamy się na wyprawę do cza­sów, gdy Dwór Artusa tęt­nił życiem, a gdańsz­cza­nie zdo­by­wali laury w rycer­skich tur­nie­jach.

 

Herb Gdań­ska
28.09 (sobota), 12:00; Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Czy herb Gdań­ska zawsze tak wyglą­dał? Co ozna­czają jego poszcze­gólne ele­menty? Czy lwy trzy­ma­jące tar­czę są zacza­ro­wane? Jeśli chce­cie się tego dowie­dzieć, a przy oka­zji lepiej poznać wnę­trza Ratu­sza Głów­nego Mia­sta i jego histo­rię, zapra­szamy na sobot­nie zaję­cia w Muzeum Gdań­ska.

Oferta skie­ro­wana do rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat.

Zapisy: Dział Edu­ka­cji // 789 449 685 lub e-mail: edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk. pl, ilość miejsc ogra­ni­czona (20 osób na każde z zajęć).

Płatność: 8 zł od osoby, płatne w kasie danego oddziału w dniu zajęć


 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Maluszki w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Maluszki w Muzeum

o Gdańsku dla najmłodszych!

Czytaj więcej
Chlebak polskiego tułacza
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Chlebak polskiego tułacza

uszyj patriotyczny plecak

Czytaj więcej
Muzeum na wynos
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum na wynos

edukacja bez wykluczeń!

Czytaj więcej
Magia miłości
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Magia miłości

odkryj historię, wysłuchaj koncertu!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje