Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Napoleon, Polska i Gdańsk

Przewiń w dół

Debata o historii I Wolnego Miasta Gdańska

 

 

DEBATA
NAPOLEON, POLSKA I GDAŃSK

 

PROGRAMPro­wa­dze­nie: dr Anna Łysiak–Łąt­kow­ska

16.00–16.10 / Otwar­cie debaty

   dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG – Dyrek­tor Muzeum Gdań­ska

   mgr Woj­ciech Mie­nik – Wice­pre­zes Zarządu Fun­da­cji Napo­leona


16.15–16.55 / Wystą­pie­nia wpro­wa­dza­jące


   prof. dr hab. Dariusz Naw­rot – Napo­leon a odbu­dowa Kró­le­stwa Pol­skiego

   prof. Andrzej Janu­szaj­tis – Miej­sca w Gdań­sku zwią­zane z Napo­leonem

 

16.55–17.30 / Debata, część I

   „Napo­leon a sprawa pol­ska”

 

17.30–18.00 / Prze­rwa na kawę


18.00–19.30 / Debata, część II

   „Napo­leon i I Wolne Mia­sto Gdańsk”

 


Uczest­nicy debaty:

   prof. dr hab. Dariusz Naw­rot
   prof. dr hab. Edmund Kizik
   prof. Andrzej Janu­szaj­tis
   dr Sła­wo­mir Skow­ro­nek
   dr Krzysz­tof Ostrow­ski
   mgr Cezary Wołod­ko­wicz

 

Kiedy: 9 stycz­nia 2020 r., (czwar­tek), godz. 16:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/46
Wstęp: bez­płatny
Limit miejsc: 60

spotkania

Inne wydarzenia

Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje