Przejdź do treści głównej

Szczegóły

edukacja bez wykluczeń!

Lekcje muzealne, fot. A. Grabowska (Muzeum Gdańska)

Muzeum na wynos to oferta bez­płat­nych zajęć o sze­ro­kiej tema­tyce skie­ro­wana głównie do osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami w zakre­sie inte­lek­tu­al­nym, sen­su­al­nym i moto­rycz­nym oraz ich nauczy­cie­li­/o­pie­ku­nów. Z oferty mogą skorzystać wszystkie szkoły pod­sta­wo­we, gim­na­zjal­ne i ponad­gim­na­zjal­ne z Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego.

W trakcie zajęć popu­la­ry­zujemy lokal­ne dzie­dzic­two histo­rycz­ne i kul­tu­rowe oraz z pasją i zaangażowaniem uła­twiamy dostęp do kul­tury. Posz­cze­gólne tematy lek­cji zostały dosto­so­wane do odpo­wied­nich zakre­sów wie­ko­wych oraz do zakresu i stopnia niepełnosprawności.

Dlaczego nie podajemy tematów zajęć?

Jesteśmy wrażliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka! Lekcje w ramach projektu Muzeum na wynos dostosowujemy do potrzeb uczestników. Wybór poszczególnej lekcji i jej zakres szczegółowy zostaje ustalony podczas rozmowy z opiekunem, dzięki której poznajemy potrzeby grupy i jej członków - ich upodobania, charakter oraz zainteresowania. Na podstawie tych informacji dopasowujemy narzędzia umożliwiając dotarcie do każdego z uczestników i stworzenie im możliwości szansy pełnego współuczestniczenia w zajęciach.     

Informacji udziela Dział Edu­ka­cji (numer tele­fonu +48 789 449 685). Wspólnie wybie­rzemy inte­re­su­jący Pań­stwa temat i uzgod­nimy ter­min przy­jazdu.

Czas trwa­nia zajęć – 1 godzina zega­rowa. Zaję­cia są bez­płatne.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Czas trwania projektu: do 19 grudnia 2019 r.

Koszt: bezpłatne

Zasięg: placówki oświatowo-wychowawcze z województwa pomorskiego

Kontakt: 789 449 685

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Maluszki w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Maluszki w Muzeum

o Gdańsku dla najmłodszych!

Czytaj więcej
Rodzinne soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty

w Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Chlebak polskiego tułacza
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Chlebak polskiego tułacza

uszyj patriotyczny plecak

Czytaj więcej
Magia miłości
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Magia miłości

odkryj historię, wysłuchaj koncertu!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje