Przejdź do treści głównej

Szczegóły

edukacja bez wykluczeń!

Lekcje muzealne, fot. A. Grabowska (Muzeum Gdańska)

Muzeum na wynos to oferta bez­płat­nych zajęć o sze­ro­kiej tema­tyce skie­ro­wana głównie do osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami w zakre­sie inte­lek­tu­al­nym, sen­su­al­nym i moto­rycz­nym oraz ich nauczy­cie­li­/o­pie­ku­nów. Z oferty mogą skorzystać wszystkie szkoły pod­sta­wo­we, gim­na­zjal­ne i ponad­gim­na­zjal­ne z Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego.

W trakcie zajęć popu­la­ry­zujemy lokal­ne dzie­dzic­two histo­rycz­ne i kul­tu­rowe oraz z pasją i zaangażowaniem uła­twiamy dostęp do kul­tury. Posz­cze­gólne tematy lek­cji zostały dosto­so­wane do odpo­wied­nich zakre­sów wie­ko­wych oraz do zakresu i stopnia niepełnosprawności.

Dlaczego nie podajemy tematów zajęć?

Jesteśmy wrażliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka! Lekcje w ramach projektu Muzeum na wynos dostosowujemy do potrzeb uczestników. Wybór poszczególnej lekcji i jej zakres szczegółowy zostaje ustalony podczas rozmowy z opiekunem, dzięki której poznajemy potrzeby grupy i jej członków - ich upodobania, charakter oraz zainteresowania. Na podstawie tych informacji dopasowujemy narzędzia umożliwiając dotarcie do każdego z uczestników i stworzenie im możliwości szansy pełnego współuczestniczenia w zajęciach.     

Informacji udziela Dział Edu­ka­cji (numer tele­fonu +48 789 449 685). Wspólnie wybie­rzemy inte­re­su­jący Pań­stwa temat i uzgod­nimy ter­min przy­jazdu.

Czas trwa­nia zajęć – 1 godzina zega­rowa. Zaję­cia są bez­płatne.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Czas trwania projektu: do 19 grudnia 2019 r.

Koszt: bezpłatne

Zasięg: placówki oświatowo-wychowawcze z województwa pomorskiego

Kontakt: 789 449 685

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej
Ferie zimowe w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Ferie zimowe w Muzeum

Zapraszamy na warsztaty i zwiedzanie oddziałów dzieci z opiekunami i grupy zorganizowane. Trwają zapisy dla grup.

Czytaj więcej
Decoupage dla dorosłych
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Decoupage dla dorosłych

w listopadzie i grudniu

Czytaj więcej
Maluszki w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Maluszki w Muzeum

o Gdańsku dla najmłodszych!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje