Przejdź do treści głównej

Szczegóły

poznaj historię Gdańska za dnia i nocą!

 

 

Jeśli po kliknięciu w odnośnik ([Kliknij]) nie nastąpi przekierowanie do informacji oznacza to, że jeszcze nie została opublikowana.  

 

Majówka z Twier­dzą Wisło­uj­ście

Wystawa ple­ne­rowa „Wisło­uj­ście – mój dom, moja Twier­dza”

 

Kiedy: 1–5 maja 2019 (środa-nie­dziela), godz. 10:00–18:00

Gdzie: Twier­dza Wisło­uj­ście, ul. Stara Twier­dza 1

Wstęp: bile­to­wany

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

 

„Do ostat­niego tchu w pier­siach”?

Wester­platte a inne kapi­tu­la­cje w 1939 r.

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 9 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: dr Jan Szku­dliń­ski

 

 

 

 

„Poza sceną. Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 16 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: Mar­cin Jacob­son

 

 

Noc Muzeów

 

Kiedy: 18/19 maja 2019 (sobo­ta­/nie­dziela), godz. 19:00–01:00

Gdzie: Wszyst­kie oddziały Muzeum Gdań­ska

Wstęp: 1 zł

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

 

„Dzieje zło­tego

Wer­ni­saż wystawy & wykład

 

Kiedy: 23 maja 2019 (czwar­tek)

    Wer­ni­saż: godz. 11:00–14:00

    Wykład: godz. 11:20

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Kura­tor: dr Tomasz Olkow­ski

 

 

„Wigry – pol­ski sta­tek z Wol­nego Mia­sta”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

 

Kiedy: 23 maja 2019 (czwar­tek), godz. 16:00

Gdzie: Sala wysta­wowa, Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43–44

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: Marek Adam­ko­wicz

 

 

Ernst Kolbe – Impre­sjo­ni­sta z Pomo­rza

Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

 

Kiedy: 25 maja 2019 (sobota), godz. 12:00

Gdzie: sale wysta­wowe, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, spo­tka­nie na dzie­dzińcu od strony ul. Dłu­giej

Infor­ma­cje: [Kliknij], reje­stra­cja uczest­ni­ków

Pro­wa­dzący: Iza­bela Jastrzemb­ska-Olkow­ska

 

 

W salo­nie Upha­ge­nów

Kon­cert

 

Kiedy: 25 maja 2019 (sobota), godz. 17:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

Pomor­ska Nagroda Muze­alna

 

Kiedy: 28 maja 2019 (wto­rek), godz. 12:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

 

Pomo­rze Nadwi­ślań­skie w pol­skiej myśli poli­tycz­nej XIX i począt­ków XX wieku (do 1918)

Kul­tura Daw­nego Gdań­ska

 

Kiedy: 29 maja 2019 (środa), godz. 17:00-18:20

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: prof. dr hab. Szcze­pan Wierz­cho­łow­ski (Insty­tut Histo­rii PAN)

 

Medy­cyna i zdro­wie daw­niej i dziś

Muzeum Gdań­ska Senio­rom

 

Kiedy: 30 maja 2019, godz. 11:00–13:00

Gdzie: Sala Edu­ka­cyjna, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, reje­stra­cja tele­fo­niczna 512 418 752

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: Krzysz­tof Kuchar­ski, Mate­usz Jasik

 

 

Debata: „Czy histo­rię można nego­cjo­wać?

Pol­skie i nie­miec­kie pamię­ta­nie wspól­nej prze­szło­ści”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 30 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00-18:20

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Infor­ma­cje: [Kliknij]

Kura­tor: prof. Robert Traba, red. Adam Krze­miń­ski

 

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej
Początki Muzeum Gdańska
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Początki Muzeum Gdańska

dlaczego w Ratuszu mamy muzeum?

Czytaj więcej
Uniewinnić, czy pozostawić?
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Uniewinnić, czy pozostawić?

Debata o potrzebie rehabilitacji prawnej ofiar procesów o czary w dawnym Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje