Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

W 2020 roku minęło pół wieku od momentu, gdy powstało Muzeum Gdań­ska. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy wyjąt­kową wystawę poka­zu­jącą co i jak tra­fia do muze­al­nych kolek­cji – czyli „co się nadaje do muzeum?” oraz jakie tre­ści i war­to­ści mogą two­rzyć muze­alne zbiory – „co daje muzeum?”.

Na wysta­wie odpo­wia­damy na te dwa klu­czowe pyta­nia przy­glą­da­jąc się szcze­gó­łowo i opo­wia­da­jąc histo­rie kil­ku­dzie­się­ciu przedmio­tów sta­ran­nie wybra­nych z wszyst­kich oddzia­łów Muzeum Gdań­ska.

 

 

Co łączy XIX-wieczną kartę z infor­ma­cją o naro­dzi­nach syna, kolo­rowe slajdy przed­sta­wia­jące Gdańsk pod­czas wojny, zbroję tur­nie­jową z XV wieku i oło­wia­nego żoł­nie­rzyka w mun­du­rze pru­skiej armii? Czy do muzeum może tra­fić cebula, rzecz zepsuta albo brzydka? Czy muzeum to lamus? O co toczymy spory i jak poma­gamy zro­zu­mieć współ­cze­sny świat?

Wystawa pozwala lepiej poznać histo­rię, współ­cze­sność i spe­cy­fikę Muzeum Gdań­ska, a zara­zem jest reflek­sją nad rolą współ­cze­snych muzeów.

Wysta­wie towa­rzy­szy kata­log wydany w dwóch wer­sjach języ­ko­wych (pol­skiej i angiel­skiej), bogato ilu­stro­wany i w cie­ka­wej sza­cie edy­tor­skiej.

 

 

Zwiedzanie wystawy:

Terminy: 6 czerwca 2020 (sobota) – 25 października 2020 (niedziela)

Miejsce: Ratusz Głównego Miasta Gdańska, Sala Morska 

Ceny biletów: W ramach biletu wstępu do oddziału: 16 zł normalny, 8 zł ulgowy, 35 zł rodzinny, bezpłatnie w dzień wolnego wstępu oraz z Kartą Mieszkańca  

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałki – nieczynne, wtorki - bezpłatny wstęp

Środy, piątki, soboty – 10:00 – 16:00

Czwartki – 10:00- 18:00

Ostatni wstęp: do 45 min przed zamknięciem oddziału

Dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie w lipcu 2020 r.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Czytaj więcej
Nabytki i dary Muzeum Gdańska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Nabytki i dary Muzeum Gdańska

nowa wystawa czasowa do 30 czerwca 2020

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje