Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Żywice kopalne w czasie i przestrzeni

Przewiń w dół


Cof­nijmy się kil­ka­dzie­siąt milio­nów lat wstecz… by zro­zu­mieć bogac­two i róż­no­rod­ność teraź­niej­szo­ści!

Dla­czego w przy­ro­dzie wystę­puje tak wiele rodza­jów „bursz­ty­nów”? Dla­czego róż­nią się od sie­bie kolo­rem i kształ­tem? Dla­czego jedne są cenione, a inne nie? Jakie czyn­niki na to wpły­wają?

Na te i inne pyta­nia odpo­wie nad­cho­dzące opro­wa­dza­nie kura­tor­skie „Żywice kopalne w cza­sie i prze­strzeni” poświę­cone wysta­wie cza­so­wej „Bursz­tyny Świata”. 

Spotkanie poprowadzi prof. UG Jacek Szwedo, kie­row­nik Pra­cowni Ento­mo­lo­gii Ewo­lu­cyj­nej i Muzeum Inklu­zji w Bursz­ty­nie z Kate­dry Zoolo­gii Bez­krę­gow­ców i Para­zy­to­lo­gii, Wydziału Bio­lo­gii, Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego.

Wśród zaprezentowanych na wystawie czasowej bursz­ty­nów warto wymie­nić naj­więk­szą na świe­cie bryłę gle­sytu z Suma­try, która waży ponad 70 kilo­gra­mów. Żywica może zostać niebawem wpisana do Księgi Rekor­dów Guin­nessa. Nie mniej cie­kawy jest 50-kilo­gra­mowy okaz żywicy kauri z Nowej Zelan­dii. Jest to kopal, młoda żywica, która powstała mniej niż milion lat temu.

 

 

 

”Żywice kopalne w cza­sie i prze­strzeni”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy?: 21 lutego 2019, godz. 17:00–18:00

Gdzie?: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26

Wstęp: bez­płatny

Pro­wa­dzący: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG

 

Aktu­alny pro­gram wyda­rzeń (luty-marzec 2019): [KLIKNIJ]

Infor­ma­cje o wysta­wie: [KLIKNIJ]

spotkania

Inne wydarzenia

Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Narodziny bigbitu
spotkania
spotkania
spotkania

Narodziny bigbitu

... od kuchni

Czytaj więcej
Niedenthal. Gdańsk 2018
spotkania
spotkania
spotkania

Niedenthal. Gdańsk 2018

promocja albumu fotograficznego

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje