Przejdź do treści głównej

Szczegóły

948 lat historii, 700 stron, 350 ilustracji w promocyjnej cenie!

 

Od wyda­nia pierw­szego tomu Kro­niki Gdań­ska, któ­rej auto­rami są dwaj eme­ry­to­wani pra­cow­nicy muzeum: dr Miro­sław Gliń­ski i dr Jerzy Kukliń­ski, minęło już ponad 20 lat. Przy­go­to­wana wów­czas z oka­zji obcho­dów 1000-lecia Gdań­ska Kro­nika Gdań­ska wzbu­dziła ogromne zain­te­re­so­wa­nie. Szybko też znik­nęła z księ­garń, sta­jąc się towar nie­mal defi­cy­to­wym.

Przez dwie dekady grono zawo­do­wych histo­ry­ków, jak i wielu pasjo­na­tów, odkryło zmieniło dotychczasowe postrzeganie historii miasta uzupełniając je o nowe, nieznane fakty. Zostały one włączone do nowego wydania Kro­niki Gdań­ska poszerzając prezentowaną w niej treść. Zmianie uległa także szata graficzna. Publi­ka­cja jest bogato ilu­stro­wana i posiada ponad 350 zdjęć, gra­fik, repro­duk­cji map oraz doku­men­tów.

 

Podczas spotkania z cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska publikację będzie można nabyć w promocyjnej cenie 65 zł., a później w kasach oddziałów Muzeum Gdańska w 77 zł.

 

Promocja Kroniki Gdańska, Tom I

Czwartki w Muzeum Gdańska

Kiedy: 28 marca 2019 (czwartek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bezpłatny, cena publikacji w promocji 65 zł

spotkania

Inne wydarzenia

Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Narodziny bigbitu
spotkania
spotkania
spotkania

Narodziny bigbitu

... od kuchni

Czytaj więcej
Niedenthal. Gdańsk 2018
spotkania
spotkania
spotkania

Niedenthal. Gdańsk 2018

promocja albumu fotograficznego

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje