Przejdź do treści głównej

Praktyki

Praktyki w Muzeum Gdańska

Praktyki studenckie w Muzeum Gdańska

SZANOWNI PAŃSTWO!

Z UWAGI NA PANUJĄCY W POLSCE STAN EPIDEMII W ROKU 2020 MUZEUM GDAŃSKA NIE BĘDZIE ORGANIZOWAĆ  PRAKTYK STUDENCKICH (PRZEWIDZIANYCH REGULAMINEM STUDIÓW), A TAKŻE STAŻY ABSOLWENCKICH I PRAKTYK ABSOLWENCKICH.

W PRZYPADKU INNYCH FORM WSPÓŁPRACY (NP. STAŻE Z INSTYTUCJI PARTNERSKICH, WOLONTARIAT) DECYZJE BĘDĄ PODEJMOWANE INDYWIDUALNIE.

 

Zapraszamy do odbywania praktyk studenckich w Muzeum Gdańska.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacje o trybie przyjmowania na praktykę i podstawowych wymogach.

 

Kto może odbyć praktyki studenckie w Muzeum Gdańska?

Zapraszamy studentów, którzy są zainteresowani odbyciem indywidualnych praktyk studenckich wymaganych w programie studiów.

Praktyki przeznaczone są przede wszystkim dla studentów kierunków humanistycznych (takich jak np: historia, archiwistyka, historia sztuki, turystyka i krajoznawstwo, zarządzanie instytucjami kultury, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo i innych podobnych). Możliwe jest także przyjęcie kandydatów z innych kierunków studiów, jeśli zakres praktyki, określony przez uczelnię, możliwy jest do zrealizowania w ramach działalności Muzeum.

 

Gdzie student odbywa praktykę?

Praktykę odbywa się w jednym z oddziałów Muzeum Gdańska lub w jednym dziale Muzeum (np. Dział Historii, Dział Digitalizacji itp.), gdzie poznaje specyfikę pracy i zbiory danego oddziału/działu pod kierunkiem opiekuna praktyki. Część praktyki może być przeznaczona na zapoznanie z innymi oddziałami i działami Muzeum.

 

Co zawiera program praktyk?

W czasie praktyki studenci włączani są w bieżącą pracę muzealną (np. wszechstronne opracowanie muzealiów, organizację wystaw, organizację zwiedzania, prace nad publikacjami, organizację zajęć edukacyjnych, konferencji, warsztatów itd.). Zawsze staramy się dostosowywać przebieg praktyk do kierunku i etapu studiów.

 

Czy mogę wybrać Oddział lub Dział Muzeum na praktykę?

W podaniu można wskazać oddział lub dział, który najbardziej Państwa interesuje, który chcieliby Państwo poznać. Jednak w razie braku miejsc w preferowanym przez Państwa oddziale lub dziale Muzeum może zaproponować odbycie praktyk w innym oddziale, dziale lub odmówić z powodu braku miejsc.

 

Czy istnieje limit miejsc na praktyki studenckie?

Tak. W każdym roku Muzeum może przyjąć różną liczbę osób. Jest to zawsze związane z bieżącą pacą  Muzeum. O przyjęciu na praktykę decyduje liczba miejsc w danym roku i kolejność zgłoszeń.

 

Ile trwa indywidualna praktyka studencka?

Czas praktyki określa regulamin studiów uchwalony przez Państwa uczelnię. Zazwyczaj podany jest w wymiarze godzinowym i wynosi np. 40, 80 lub 160 godzin co oznacza 7, 14 lub 30 dni (w zależności od kierunku i etapu studiów).

 

W jakich terminach odbywają się praktyki studenckie w Muzeum Gdańska?

Praktyki studenckie w Muzeum Gdańska mogą odbywać się przez cały rok kalendarzowy. Każdy termin jest uzgadniany indywidualnie z kandydatem. Najczęściej studenci zgłaszają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Czy mogę rozłożyć moją praktykę studencką w czasie lub odbyć ją z przerwami?

Najczęściej nie. Zarówno programy praktyk określone przez uczelnie jak i tryb pracy Muzeum wymaga, by praktyka odbywała się w sposób ciągły. Zazwyczaj w godzinach pracy instytucji tzn. pon.-pt. 8:00-16:00. Nie jest możliwe przychodzenie na praktykę w tzw. „okienkach dydaktycznych” w czasie roku akademickiego, by w ten sposób „uzbierać” wymaganą liczbę godzin praktyki. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach możliwe jest wyznaczenia na praktykę konkretnych dni tygodnia lub zaplanowanie przerwy w realizacji praktyki.

 

Jak ubiegać się praktykę studencką w Muzeum Gdańska?

Należy złożyć na piśmie indywidualne podania o odbycie praktyk skierowanego do dyrektora Muzeum Gdańska.

Podanie można złożyć osobiście w Kancelarii Muzeum, wysłać pocztą na adres Muzeum lub wysłać jako załącznik poczty email na adres: kancelaria@muzeumgdansk.pl.

W podaniu należy zamieścić:

- swoje dane osobowe,

- telefon i email,

- nazwę uczelni, rok i kierunek studiów,

- wymiar godzinowy praktyki wg programu studiów,

- preferowany przez Studentkę/Studenta termin praktyki,

-  ewentualnie preferowany oddział lub dział Muzeum Gdańska.

Jeśli Państwa uczelnia wymaga wydania tzw. „zgody na praktykę” na specjalnym formularzu uczelnianym to formularz taki prosimy dołączyć do podania. UWAGA! – sam formularz pobrany z uczelni nie jest podaniem.

 

W jakim terminie należy złożyć podanie?

Podanie można złożyć w dowolnym momencie. Prosimy jednak brać pod uwagę, że decyduje m.in. kolejność zgłoszeń oraz, że rozpatrzenie podania, dalsze uzgodnienia, a następnie zatwierdzenie umowy może zająć od 2 do 4 tygodni. Prosimy o składanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Co dzieje się dalej z podaniem?

Podania rozpatrywane będą przez dyrektora Muzeum Gdańska w porozumieniu z kierownikami Oddziałów i Działów. Ze względu na terminarz własnych prac Muzeum może zaproponować zmianę terminu praktyki. W razie braku miejsc w preferowanym przez Studentkę/Studenta oddziale lub dziale Muzeum może zaproponować odbycie praktyk w innym oddziale, dziale lub odmówić z powodu braku miejsc.

 

Jak zostanę zawiadomiony o wyniku rekrutacji?

Po rozpatrzeniu podania (w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie) pracownik Muzeum skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo i przekaże informacje na temat miejsca i terminu praktyk, opiekuna praktyk, wymaganych dokumentów oraz innych szczegółów.

 

Otrzymałem miejsce na praktykę – jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania Studentka/Student dostarcza do Muzeum dokument przygotowany i podpisany przez Uczelnię (dwa egzemplarze), którym może być:

  1. umowa o organizacji indywidualnej praktyki studenckiej (jeśli nie istnieje odrębne porozumienie Muzeum-Uczelnia)

albo

  1. skierowanie na indywidualną praktykę studencką (jeśli podpisano porozumienie Muzeum-Uczelnia – dotyczy studentów Uniwersytetu Gdańskiego)

Ponieważ dokument musi przejść w Muzeum weryfikację prawną należy go dostarczyć co najmniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Po podpisaniu umowy/porozumienia przez obie strony (Uczelnia i Muzeum) Studentka/Student przystępuje do praktyki.

 

Gdzie należy składać dokumenty?

Wszystkie dokumenty należy składać w Kancelarii Muzeum Gdańska.

 

Wypełniłem wszystkie formalności i chcę zacząć praktykę - kiedy i gdzie mam się zgłosić?

Student/Studentka kontaktuje się mailowo lub telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Muzeum - opiekunem praktyk, który wyznaczy miejsce i czas pierwszego spotkania.

 

Nie kwalifikuję się na praktykę studencką. Czy mogę odbyć inną formę praktyk/stażu w Muzeum Gdańska?

Tak. Muzeum Gdańska podejmuje współpracę także w formie:

- praktyki absolwenckiej

- stażu absolwenckiego

- stażu w ramach programów partnerskich

- programu Erasmus Plus

- wolontariatu

Po więcej informacji prosimy zwracać się do Kancelarii Muzeum.

 

Mam inne pytanie dotyczące praktyk studenckich?

Pytania można kierować do koordynatora praktyk studenckich w Muzeum Gdańska, dr Anny Frąckowskiej, a.frackowska@muzeumgdansk.pl, tel. +48 502 814 119.

 

 

Ostatnia aktualizacja : 29.03.2021 11:56
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje