Skip to main content

Dom Uphagena

Urodziny w Muzeum

Dom Uphagena

Foto. A. Grabowska

Planujecie urodziny, ale ciągle brak Wam pomysłu? Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat do wspólnego świętowania z Muzeum Gdańska. Czy jest bardziej urokliwe i przytulne miejsce, niż Dom Uphagena, by z honorami podjąć gości i uczcić Jubilata?

Urodziny w Domu Uphagena to zupełnie nowa oferta Muzeum Gdańska. UWAGA!!! Ta oferta nie przewiduje poczęstunku, zaś wszelkie szczegóły ustalane są bezpośrednio z pracownikiem Działu Edukacji i Obsługi Ruchu Turystycznego [kontakt poniżej].

Cennik Urodzin w Muzeum:

bezzwrotny zadatek 

100 złotych (zadatek wliczany jest do ceny)

do 10 uczestników

190 zł

od 11 do 15 uczestników

270 zł

od 16 do 20 uczestników

350 zł

od 21 do 25 uczestników

430 zł

zdjęcia pamiątkowe

bezpłatne

filmowanie

bezpłatne

Najpóźniej na 7 dni przed terminem urodzin należy uiścić bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł. Płatności można dokonać w kasie Muzeum lub przelewem na podany poniżej numer konta bankowego:

BANK PEKAO SA numer 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512

koniecznie z dopiskiem: Urodziny w Muzeum + imię i nazwisko Jubilata + data uroczystości.

Zadatek wliczony jest w całkowity koszt uroczystości. Resztę płatności za przyjęcie można uregulować bezpośrednio przed jego rozpoczęciem w kasie Oddziału Muzeum Gdańska.

Niedokonanie wpłaty zadatku w terminie traktujemy jako rezygnację z Urodzin w Muzeum i zwolnienie zarezerwowanego terminu.

Serdecznie zapraszamy!

[Dział Edukacji i Obsługi Ruchu Turystycznego, Anna Czarnota, a.czarnota@muzeumgdansk.pl, tel. +48 789 449 685]

Last update : 20.11.2019 10:47
Content author : Monika Kryger

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected