Skip to main content

Relacja z warsztatów "Chlebak polskiego tułacza"

Scroll down
Projekt „Chlebak polskiego Tułacza” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej"

Relacja z warsztatów "Chlebak polskiego tułacza"

Europejskie Dni Dziedzictwa 2019

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 w dniach 7 i 8 oraz 14 i 15 września 2019 w Ratuszu Głównego Miasta Dział Edukacji Muzeum Gdańska zorganizował warsztaty „Chlebak polskiego Tułacza” dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

W 8 spotkaniach warsztatowych wzięło udział 81 osób w różnym wieku: dzieci, rodzice, młodzież, seniorzy. Wsparcie merytoryczne zapewniło Stowarzyszenie Garnizon Gdańsk. Dwunastu wolontariuszy, którzy podzielili się swoim krawieckim doświadczeniem, Stowarzyszenie Re:Kreacja. Sztuka i Arteterapia.

Podczas każdego z warsztatów uczestnicy mogli poznać okres odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1917-1922, a także rozwinąć i utrwalić swoje postawy patriotyczne. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat historii chlebaka i jego wydźwięku jako symbolu tego, co niósł ze sobą każdy, kto powracał do ukochanej Ojczyzny.

Wspólnie wykonano chlebaki, które szyto ręcznie z bawełny nićmi naturalnymi, na wzór historycznych oryginałów. Uczestnik miał możliwość spersonalizowania swojego egzemplarza. Każde spotkanie zakończyła dyskusja na temat rodzinnych losów przodków, w czasach odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Program był skierowany do różnych grup wiekowych, co pozwoliło na integrację międzypokoleniową uczestników.

Last update : 17.10.2019 14:11
Content author : Krzysztof Kucharski

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected