Skip to main content

Poza seriami

Januszajtis Andrzej, Z uśmiechem przez Gdańsk, rys. Z. Jujka, wyd. 2, Gdańsk 2003. NAKŁAD WYCZERPANY

Domagała Tadeusz, Decretum civitas Danceke. Gdański kodeks prawa lubeckiego z 1263 roku, Gdańsk 2005. NAKŁAD WYCZERPANY

Eggert Johan Ephraim, Choral-Lieder zu dem Glocken-Spiel der Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes, Danzig 1784 : Facsimile / Johann Ephraim Eggert ; edycja, wstęp i komentarze Danuta Popinigis, Dariusz Kaczor Gdańsk 2006. NAKŁAD WYCZERPANY

„…łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700-1816. Kalog wystawy w Domu Uphagena, lipiec - listopad 2007, pod. red. Jacka Kriegseisena i Ewy Barylewskiej-Szymańskiej, przy współpr. Wojciecha Szymańskiego, Gdańska, 2007. Cena: 19 zł.

Grzegorczyk Hubert i Kryger Monika, Sowi Dom Uphagena, Gdańsk 2012. Cena: 8 zł.

…Odwracamy dusze nasze na ścieżki pokoju i zgody. Gdańsk i Krzyżacy w 550. Rocznicę zaearcia II pokoju toruńskiego. Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w Dworze Artusa w dniach 22 października – 18 grudnia 2016, pod red. Janusza Trupindy, Gdańsk 2016. NAKŁAD WYCZERPANY

Mallek-Bojke Anna, Kryger Monika, Kucharski Krzysztof, Sowie Muzeum Bursztynu / Owlish Amber Museum / Das Eulen Bernsteinmuseum, Gdańsk 2016. Cena 8 zł.

Pod królewską koroną. Kazimierz Jagiellończyk a Gdańsk w 560. Rocznicę wielkiego przywileju. Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w dniach 26 maja- 1 października 2017 roku, pod red. Ewy Bojaruniec-Król, Gdańsk 2017. NAKŁAD WYCZERPANY

Gdańszczanin na plaży. Gdańskie kąpieliska morskie do 1939 roku, pod red. Janusza Dargacza, Gdańsk 2017. Cena: 42 zł.

Kryger Monika, Sowi herb Gdańska / Owlish coat of arms of the city of Gdańsk / Eulen Geschichten: das Wappen von Danzig /, tłum. Sylwia Pikiel - język angielski, Marek Szalsza - język niemiecki, Gdańsk 2017. Cena 8 zł.

Gdańskie ogrody, pod red. Ewy Barylewskiej-Szymańskiej, Gdańsk 2018. Cena: 39 zł.

Gdańskie arcydzieła sztuki złotniczej ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, pod red. Anny Frąckowskiej i Dariusza Nowackiego, Gdańsk 2018. Cena: 50 zł.

Litwin Jerzy, Modele okrętów z Dworu Artusa w Gdańsku, Gdańsk 2018. Cena: 60 zł.

Polska! Polska! – ale jaka? W stulecie Niepodległości. Gdańskie Debaty Obywatelskie, pod red. Wojciecha P. Dudy, Gdańsk 2018. Cena 42 zł.

Gliński Mirosław, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Gdańsk 2019. Cena: 77 zł.

Niedenthal Chris, Niedenthal Gdańsk 2018, Gdańsk 2019. Cena: 129,99 zł

Jan Daniluk, "Mia­sta sko­sza­ro­wane”. Gdańsk i Sopot jako gar­ni­zon Wehr­machtu w latach 1939-1945, Gdańsk 2019. 

 

Last update : 04.09.2019 14:12
Content author : Alicja Bittner

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected