Skip to main content

Regulamin lekcji muzealnych

Regulamin lekcji muzealnych odbywających się na terenie Muzeum Gdańska

(obowiązuje od dnia 10 stycznia 2020 roku do odwołania)

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Lekcje prowadzone są przez cztery dni w tygodniu: we wtorki o godzinie 10.15 oraz od  środy do piątku o godzinie 10.15 i 12.00.
 2. Czas trwania zajęć wynosi jedną godzinę zegarową (chyba że w opisie lekcji podano inaczej).

2. REZERWACJA

 1. Rezerwacji lekcji dokonuje nauczyciel (opiekun), pod którego opieką przebywać będzie grupa uczestnicząca w zajęciach.
 2. Aby zarezerwować lekcję należy telefonicznie skontaktować się ze wskazaną przy temacie lekcji osobą.
 3. W czasie rezerwacji terminu zajęć nauczyciel (opiekun grupy) zobligowany jest podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 4. Następnie w ciągu trzech dni roboczych należy odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną drogą mailową (dotyczy wyłącznie zajęć rezerwowanych w Dziale Edukacji i Obsługi Ruchu Turystycznego). Brak odpowiedzi w terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania/zmiany terminu wcześniej zamówionych zajęć, o czym niezwłocznie poinformuje nauczyciela (opiekuna grupy).

3. PŁATNOŚCI

 1. Odpłatność za lekcje muzealne określa osobne zarządzenie Dyrektora Muzeum Gdańska, dotyczące cen usług edukacyjnych w Muzeum Gdańska. Tabela opłat udostępniona jest na stronie www.muzeumgdansk.pl
 2. W cenie zawiera się wstęp do muzeum oraz uczestnictwo w zajęciach. Opłata jest pobierana niezależnie od wieku uczestników lekcji, a także w dzień wolnego wstępu.
 3. Płatności dokonać można na miejscu przed lekcją w kasie Muzeum (adekwatnie do ilości uczestników) lub z wyprzedzeniem przelewem na konto BANK PEKAO SA numer 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512 koniecznie z dopiskiem:
  Lekcja muzealna + imię i nazwisko nauczyciela + data lekcji.
 4. Zwolnienie z opłaty za uczestnictwo przysługuje jednemu nauczycielowi (opiekunowi grupy) na dziesięciu uczestników. Dodatkowo zwolnienie z opłaty przysługuje nauczycielom wspomagającym i osobom asystującym.

 4. UCZESTNICTWO

 1. Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Odstępstwo od tej zasady wymaga zgody pracownika Muzeum Gdańska prowadzącego lekcję.
 2. Za dyscyplinę uczestników lekcji muzealnej odpowiada nauczyciel (opiekun grupy).
 3. Nie zaleca się łączenia grup/klas uczestniczących w lekcjach.
 4. Osoba prowadząca lekcję może ją odwołać, jeżeli grupa/klasa spóźniła się co najmniej 15 minut od ustalonej godziny, bez uprzedzenia o takiej możliwości.
 5. W Muzeum Gdańska obowiązuje absolutny zakaz jedzenia i picia.
Last update : 17.01.2020 12:18
Content author : Monika Kryger

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected